HOTĂRÂRE nr. 1.119 din 18 decembrie 2013privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Odobeşti, str. Ştefan cel Mare nr. 44, judeţul Vrancea, pentru care managementul asistenţei medicale a fost preluat de către Consiliul Local al Oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea.  +  Articolul 2Componentele bazei materiale ale Spitalului Orăşenesc Odobeşti achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, şi care se află în administrarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" Focşani, unitate sanitară publică din judeţul Vrancea, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) numărul curent 346 "Spitalul Orăşenesc Odobeşti" de la rubrica "judeţul Vrancea" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; b) numărul curent 67 "Spitalul Orăşenesc Odobeşti" de la rubrica "Judeţul Vrancea" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 1.119.-------