HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 23 decembrie 2013privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia industriei naţionale de securitate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.___________ Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul economiei,Andrei Dominic GereaViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul afacerilor interne,Radu Stroep. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistrul pentrusocietatea informaţională,Dan NicaMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegatpentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şidezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăBucureşti, 23 decembrie 2013.Nr. 1.157._________