LEGE nr. 375 din 19 decembrie 2013privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prin derogare de la excepţia prevăzută la art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile aflate în domeniul public al statului, în suprafaţă totală de 1.782 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa", în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, nr. crt. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "5. Institutul de Ceretare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas Constanţa Constanţa 1.418,4710 1.779,49***)"
  2. Totalul anexei nr. 2 se modifică în mod corespunzător.3. Anexa nr. 2.5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.
   +  Articolul 4Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 19 decembrie 2013.Nr. 375.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul publical statului, care se transmit din administrarea Academiei deŞtiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul deCercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas,judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiectede Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării decătre Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolirea municipiului Constanţa"
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Locul unde este │Persoana juridică de la care se │Persoana juridică la care │ Nr. │ ││crt.│situat terenul care│ transmite în administrare terenul │ se transmite în │identifi- │Caracteristicile tehnice││ │se transmite în │ │administrare terenul │care │ ale terenului ││ │ administrare │ │ │ MFP │ │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│ 1. │ Palas, municipiul │Academia de Ştiinţe Agricole şi │Departamentul pentru │ 116055│Suprafaţa = 58 mp ││ │ Constanţa, judeţul│Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" │Proiecte de Infrastructură│ ├────────────────────────┤│ │ Constanţa │- Institutul de Cercetare-Dezvoltare│şi Investiţii Străine │ │Categoria de folosinţă: ││ │ │pentru Creşterea Ovinelor şi │(CUI 31116081) │ │arabil ││ │ │Caprinelor - Palas, Constanţa │ │ ├────────────────────────┤│ │ │(CUI 2410171) │ │ │Nr. cadastral: 104244/1 ││ │ │ │ │ │Parcela A804/3/1 ││ │ │ │ │ │extravilan │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│ 2. │Palas, municipiul │Academia de Ştiinţe Agricole şi │Departamentul pentru │ 116055│Suprafaţa = 5 mp ││ │Constanţa, judeţul │Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" │Proiecte de Infrastructură│ ├────────────────────────┤│ │Constanţa │- Institutul de Cercetare-Dezvoltare│şi Investiţii Străine │ │Categoria de folosinţă: ││ │ │pentru Creşterea Ovinelor şi │(CUI 31116081) │ │drumuri exploatare ││ │ │Caprinelor - Palas, Constanţa │ │ ├────────────────────────┤│ │ │CUI 2410171) │ │ │Nr. cadastral: - ││ │ │ │ │ │Parcela DE A804/4 ││ │ │ │ │ │lot 2 extravilan │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│ 3. │Palas, municipiul │Academia de Ştiinţe Agricole şi │Departamentul pentru │ 116055│Suprafaţa = 323 mp ││ │Constanţa, judeţul │Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" │Proiecte de Infrastructură│ ├────────────────────────┤│ │Constanţa │- Institutul de Cercetare-Dezvoltare│şi Investiţii Străine │ │Categoria de folosinţă: ││ │ │pentru Creşterea Ovinelor şi │(CUI 31116081) │ │arabil ││ │ │Caprinelor - Palas, Constanţa │ │ ├────────────────────────┤│ │ │(CUI 2410171) │ │ │Nr. cadastral: 104715/1 ││ │ │ │ │ │Parcela A804/5/1 ││ │ │ │ │ │extravilan │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│ 4. │Palas, municipiul │Academia de Ştiinţe Agricole şi │Departamentul pentru │ 116055│Suprafaţa = 538 mp ││ │Constanţa, judeţul │Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" │Proiecte de Infrastructură│ ├────────────────────────┤│ │Constanţa │- Institutul de Cercetare-Dezvoltare│şi Investiţii Străine │ │Categoria de folosinţă: ││ │ │pentru Creşterea Ovinelor şi │(CUI 31116081) │ │arabil ││ │ │Caprinelor - Palas, Constanţa │ │ ├────────────────────────┤│ │ │(CUI 2410171) │ │ │Nr. cadastral: 104715/3 ││ │ │ │ │ │Parcela A804/5/3 ││ │ │ │ │ │extravilan │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│ 5. │Palas, municipiul │Academia de Ştiinţe Agricole şi │Departamentul pentru │ 116055│Suprafaţa = 858 mp ││ │Constanţa, judeţul │Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" │Proiecte de Infrastructură│ ├────────────────────────┤│ │Constanţa │- Institutul de Cercetare-Dezvoltare│şi Investiţii Străine │ │Categoria de folosinţă: ││ │ │pentru Creşterea Ovinelor şi │(CUI 31116081) │ │arabil ││ │ │Caprinelor - Palas, Constanţa │ │ ├────────────────────────┤│ │ │(CUI 2410171) │ │ │Nr. cadastral: 104711/1 ││ │ │ │ │ │Parcela A850/2/1/1 ││ │ │ │ │ │extravilan │├────┴───────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┼────────────────────────┤│ Suprafaţa totală │ 1.782 mp │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009)DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului,aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentruCreşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa,indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şimultiplicării materialului biologic
  *Font 9*
  Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
  1 2 3 4 5
  Palas - municipiul Constanţa 82 796/1 arabil 38,6209
  85 800/3 arabil 78,0738
  103 924/1 arabil 9,4783
  94 850/2/4 850/ 2/1*)***) arabil 11,3411 20,3880
  83 804/3*)***) arabil 79,8610
  83 804/5*)***) arabil 116,4132
  84 806/3*) arabil 26,6216
  84 806/7*) arabil 10,3996
  85 808/3 arabil 31,5014
  85 808/5 arabil 85,1650
  TOTAL I - Palas arabil 507,8639
  Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 2 78 arabil 66,1200
  TOTAL arabil 66,1200
  Comuna Finta, judeţul Dâmboviţa 45 626 arabil 7,8400
  45 628 arabil 7,2000
  45 631 arabil 3,3600
  45 632 arabil 9,3500
  47 675 arabil 6,4500
  58 790/1 arabil 1,4400
  58 801 arabil 170,4800
  TOTAL arabil 206,1200
  Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa 3 70 arabil 0,6500
  TOTAL arabil 0,6500
  TOTAL II - comuna Bilciureşti arabil 272,8900
  Municipiul Reghin, judeţul Mureş 8 180/1 arabil 5,2700
  8 191 arabil 7,5300
  8 186 arabil 0,0100
  10 204 arabil 10,8100
  10 207 arabil 10,9000
  10 175/2 arabil 2,3700
  10 203/1 arabil 1,0000
  TOTAL arabil 37,8900
  Comuna Gurghiu, judeţul Mureş 75 4816/2 arabil 60,2700
  TOTAL arabil 60,2700
  Total III - municipiul Reghin arabil 98,1600
  TOTAL (I + II + III) arabil 878,9139
  Comuna Moroieni, judeţul Dâmboviţa 82 1536; 1537 păşune alpină 15,7700
  82 1542 păşune alpină 29,0300
  82 1535 păşune alpină 213,4800
  90 1435 păşune alpină 13,3200
  TOTAL II - comuna Bilciureşti păşune alpină 271,6000
  Municipiul Reghin, judeţul Mureş 9 179 păşune 8,3100
  TOTAL păşune 8,3100
  Comuna Solovăstru, judeţul Mureş 12 608/3 păşune 63,9600
  12 608/4 păşune 12,1000
  TOTAL păşune 76,0600
  Comuna Gurghiu, judeţul Mureş 75 4816/3 păşune 31,7600
  75 4816/5 păşune 0,4600
  75 4816/6 păşune 0,3800
  75 4816/7 păşune 0,1100
  TOTAL păşune 32,7100
  Comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş 53 3714 păşune 11,1200
  TOTAL păşune 11,1200
  TOTAL III - municipiul Reghin păşune 128,2000
  TOTAL (II + III) păşune 399,8000
  Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa 4 84 fâneaţă 5,9000
  4 85 fâneaţă 0,6400
  5 98 fâneaţă 13,6900
  13 211 fâneaţă 0,4400
  13 210 fâneaţă 2,2800
  13 208 fâneaţă 7,2500
  13 209 fâneaţă 0,3100
  13 207 fâneaţă 12,9500
  13 207 a fâneaţă 0,4400
  12 206 fâneaţă 18,4100
  12 204 fâneaţă 1,0700
  12 203 fâneaţă 1,1600
  TOTAL II - comuna Bilciureşti fâneaţă 64,5400
  Municipiul Reghin, judeţul Mureş 8 181 fâneaţă 0,4000
  9 185 fâneaţă 0,4800
  9 187 fâneaţă 0,8300
  9 192 fâneaţă 0,0700
  TOTAL III - municipiul Reghin fâneaţă 1,7800
  TOTAL (II + III) fâneaţă 66,3200
  Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa 4 87 b livadă 1,6400
  4 87 livadă 6,2800
  TOTAL II livadă 7,9200
  TOTAL I - Palas agricol 507,8639
  Total II - comuna Bilciureşti agricol 616,9500
  Total III - municipiul Reghin agricol 228,1400
  TOTAL (I +II + III) agricol 1.352,9539
  Palas - municipiul Constanţa 94 849/1 vegetaţie forestieră 0,0902
  94 849/2 vegetaţie forestieră 0,2742
  TOTAL I - Palas vegetaţie forestieră 0,3644
  Palas - municipiul Constanţa 84 805/1 ape, bălţi (HCN) 0,6027
  84 805/2 ape, bălţi (HCN) 0,2133
  83 804/6 ape, bălţi (HCN) 0,3215
  84 806/4 ape, bălţi (HCN) 0,3053
  84 806/6 ape, bălţi (HCN) 0,2873
  85 808/6 ape, bălţi (HCN) 0,3154
  85 808/7 ape, bălţi (HCN) 0,1208
  TOTAL I - Palas ape, bălţi 2,1663
  Comuna Finta, judeţul Dâmboviţa 45 636 ape, bălţi (HCN) 0,3000
  45 641 ape, bălţi (HCN) 0,4000
  58 790/1 ape, bălţi (HCN) 0,2000
  58 790/2 ape, bălţi (HCN) 0,1500
  58 790/3 ape, bălţi (HCN) 0,1000
  58 790/5 ape, bălţi (HCN) 0,4000
  58 791 ape, bălţi (HCN) 0,2000
  58 792 ape, bălţi (HCN) 0,4000
  58 801/1 ape, bălţi (HCN) 0,2000
  58 801/2 ape, bălţi (HCN) 0,3000
  58 801/3 ape, bălţi (HCN) 0,1000
  58 801/5 ape, bălţi (HCN) 0,3300
  58 806 ape, bălţi (HCN) 0,2000
  TOTAL II - comuna Bilciureşti ape, bălţi 3,2800
  Municipiul Reghin, judeţul Mureş 9 183 ape, bălţi (HCN) 0,1100
  TOTAL III - municipiul Reghin ape, bălţi 0,1100
  TOTAL (I+II+III) ape, bălţi 5,5563
  Palas - municipiul Constanţa 94 802/1**) drum 0,5161
  802/2 drum 0,2922
  795 drum 0,1849
  798 drum 0,3169
  794 drum 0,2964
  801 drum 0,3275
  807 drum 0,5527
  811 drum 0,4848
  847 drum 0,2968
  851 drum 0,1555
  796/3 drum 0,0610
  796/5 drum 0,0112
  850/2/2**) drum 0,5309
  804/4**)***) drum 0,4271
  94 806/5 drum 0,0778
  TOTAL I - Palas drumuri exploatare 4,5318
  Comuna Finta, judeţul Dâmboviţa 58 802 drum 0,1000
  45 629 drum 0,1000
  TOTAL drumuri exploatare 0,2000
  Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa 13 471 drum 0,1400
  TOTAL drumuri exploatare 0,1400
  TOTAL II - comuna Bilciureşti drumuri exploatare 0,3400
  Municipiul Reghin, judeţul Mureş 9 188 drum 0,1500
  TOTAL drumuri exploatare 0,1500
  Comuna Gurghiu, judeţul Mureş 75 4816/4 drum 0,7900
  TOTAL drumuri exploatare 0,7900
  Comuna Solovăstru, judeţul Mureş 12 607 drum 0,2200
  12 608/2 drum 0,7400
  TOTAL drumuri exploatare 0,9600
  TOTAL III - municipiul Reghin drumuri exploatare 1,9000
  TOTAL (I +II +III) drumuri exploatare 6,7718
  Palas - municipiul Constanţa 94 848/1 curţi, construcţii 13,9442
  82 785/1 curţi, construcţii 22,2236
  103 924/2 curţi, construcţii 0,2211
  94 850/2/5 curţi, construcţii 0,1322
  TOTAL I - Palas curţi, construcţii 36,5211
  Comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa 2 7 curţi, construcţii 0,0400
  2 9 curţi, construcţii 1,7400
  TOTAL curţi, construcţii 1,7800
  Comuna Finta, judeţul Dâmboviţa 45 629 curţi, construcţii 0,9000
  TOTAL curţi, construcţii 0,9000
  Oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa 4 87 c curţi, construcţii 2,8800
  4 87 a curţi, construcţii 0,1700
  TOTAL curţi, construcţii 3,0500
  TOTAL II - comuna Bilciureşti curţi, construcţii 5,7300
  Municipiul Reghin, judeţul Mureş 9 180/2 curţi, construcţii 3,1600
  TOTAL curţi, construcţii 3,1600
  Comuna Solovăstru 12 587 curţi, construcţii 0,2000
  TOTAL curţi, construcţii 0,2000
  Comuna Brâncoveneşti 18 730 curţi, construcţii 0,9200
  TOTAL curţi, construcţii 0,9200
  Comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 13 678 curţi, construcţii 0,8100
  TOTAL curţi, construcţii 0,8100
  TOTAL III - municipiul Reghin curţi, construcţii 5,0900
  TOTAL (I+II+III) curţi, construcţii 47,3411
  Palas - municipiul Constanţa 85 809 neproductiv 0,3547
  82 796/2 neproductiv 0,1366
  82 796/4 neproductiv 0,1876
  82 800/1 neproductiv 0,1129
  82 800/2 neproductiv 0,3154
  103 924/3 neproductiv 0,1360
  94 850/2/3 neproductiv 0,5470
  83 804/1 neproductiv 0,4157
  83 804/2 neproductiv 0,5617
  84 806/1 neproductiv 0,2627
  84 806/8 neproductiv 0,2459
  85 808/1 neproductiv 0,0671
  85 808/2 neproductiv 0,2134
  85 808/4 neproductiv 0,6343
  85 808/8 neproductiv 1,2925
  TOTAL I - Palas neproductiv 5,4835
  TOTAL I - Palas neagricol 49,0671
  Total II - comuna Bilciureşti neagricol 9,3500
  Total III - municipiul Reghin neagricol 7,1000
  TOTAL (I+II+III) neagricol 65,5171
  TOTAL I, I.C.D.C.O.C. - Palas, municipiul Constanţa agricol + neagricol 556,9310****)
  Total II (fosta S.C.D.O.C. - Bilciureşti), judeţul Dâmboviţa, din care: agricol + neagricol 626,3000****)
  Total comuna Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa agricol + neagricol 67,9000
  Total comuna Finta, judeţul Dâmboviţa agricol + neagricol 210,5000
  Total oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa agricol + neagricol 76,3000
  Total comuna Moroieni, judeţul Dâmboviţa agricol 271,6000
  Total (fosta S.C.D.C.O.C. - Reghin), judeţul Mureş, din care: agricol + neagricol 235,2400****)
  Total Reghin, judeţul Mureş agricol + neagricol 51,4000
  Total comuna Gurghiu, judeţul Mureş agricol + neagricol 93,7700
  Total comuna Solovăstru, judeţul Mureş agricol + neagricol 77,2200
  Total comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş agricol 11,1200
  Total comuna Brâncoveneşti, judeţul Mureş neagricol 0,9200
  Total comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud neagricol 0,8100
  TOTAL GENERAL 1.418,4710****)
  ______________ Notă *) Prin Legea nr. 173/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiţie "Varianţa de ocolire a municipiului Constanţa", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, s-a transmis de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas - Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, suprafaţa totală de teren, categoria de folosinţă "arabil", de 14,1993 ha, din care: T 94, P 805/2/1-2,0799 ha; T 83, P 804/3-1,8956 ha; T 83, P 804/5-5,1751 ha; T 84, P 806/3-4,0542 ha; T 84, P 806/7-0,9945 ha. Notă **) Prin Legea nr. 164/2012 privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 9 octombrie 2012, s-a transmis în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii o suprafaţă totală de teren de 0,0645 ha, categoria de folosinţă "drumuri", din care: T 94, P 802/1-0,0266 ha; T 94, P 804/4-0,0167 ha; T 94, P 850/2/2-0,0212 ha. Notă ***) Potrivit prevederilor Legii nr. 375/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa", s-au transmis 0,1782 ha, din care 1.777 mp categoria de folosinţă "arabil" şi 5 mp categoria de folosinţă "drumuri", astfel: a) "arabil": T 94, P 850/2/1-0,0858 ha; T 83, P 804/3-0,0058 ha; T 83, P 804/5-0,0861 ha (0,0323 ha + 0,0538 ha); b) "drumuri" - T 94, P 804/4-0,0005 ha. Notă ****) Suprafeţe înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 153840, 106428 şi 102530.__________