ORDIN nr. 1.549 din 19 decembrie 2013privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. EN 12.937/2013 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013" la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din ordin.  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 19 decembrie 2013.Nr. 1.549.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Normele tehnice)--------------------------------BUGETULlocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013
  *Font 8*
                                                                                               - mii lei -
   
  ┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │ Programele naţionale de sănătate │ Buget de stat │ Venituri proprii │ Total │ │ publică ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤ │ │Credite de│Credite │Credite de│Credite │Credite de│Credite │ │ │angajament│bugetare │angajament│bugetare │angajament│bugetare │ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programele naţionale de boli │ 192.259│ 172.759│ 112.843│ 112.843│ 305.102│ 285.602│ │transmisibile │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de imunizare │ 67.244│ 64.744│ 45.430│ 45.430│ 112.674│ 110.174│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de supraveghere │ │ │ │ │ │ │ │şi control al bolii transmisibile │ │ │ │ │ │ │ │prioritare │ 0│ 0│ 4.925│ 4.925│ 4.925│ 4.925│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de supraveghere │ │ │ │ │ │ │ │şi control al infecţiei HIV │ 117.329│ 100.329│ 54.688│ 54.688│ 172.017│ 155.017│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de supraveghere │ │ │ │ │ │ │ │şi control al tuberculozei │ 7.686│ 7.686│ 6.387│ 6.387│ 14.073│ 14.073│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de supraveghere │ │ │ │ │ │ │ │şi control boli cu transmitere │ │ │ │ │ │ │ │sexuală (1 ianuarie-31 martie 2013) │ 0│ 0│ 11│ 11│ 11│ 11│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de supraveghere │ │ │ │ │ │ │ │şi control al infecţiilor │ │ │ │ │ │ │ │nosocomiale şi monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ │utilizării antibioticelor şi a │ │ │ │ │ │ │ │antibiotico-rezistenţei │ 0│ 0│ 1.402│ 1.402│ 1.402│ 1.402│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de monitorizare a│ │ │ │ │ │ │ │factorilor determinanţi din mediul │ │ │ │ │ │ │ │de viaţă şi muncă │ 0│ 0│ 1.965│ 1.965│ 1.965│ 1.965│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de securitate │ │ │ │ │ │ │ │transfuzională │ 46.218│ 46.218│ 56.204│ 56.204│ 102.422│ 102.422│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programele naţionale de boli │ │ │ │ │ │ │ │netransmisibile │ 46.035│ 45.235│ 79.829│ 79.829│ 125.864│ 125.06│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de cardiologie │ │ │ │ │ │ │ │(1 ianuarie-31 martie 2013) │ 0│ 0│ 12.454│ 12.454│ 12.454│ 12.454│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de depistarea │ │ │ │ │ │ │ │precoce activă a cancerului de col │ │ │ │ │ │ │ │uterin │ 800│ 0│ 18.241│ 18.241│ 19.041│ 18.241│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │mintală şi profilaxie în patologia │ │ │ │ │ │ │ │psihiatrică │ 681│ 681│ 758│ 758│ 1.439│ 1.439│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de diabet zaharat│ │ │ │ │ │ │ │(1 ianuarie-31 martie 2013) │ 0│ 0│ 42│ 42│ 42│ 42│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de transplant de │ │ │ │ │ │ │ │organe, ţesuturi şi celule │ 44.554│ 44.554│ 47.599│ 47.599│ 92.153│ 92.153│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de diagnostic şi │ │ │ │ │ │ │ │tratament de înaltă performanţă │ │ │ │ │ │ │ │(1 ianuarie-31 martie 2013) │ 0│ 0│ 41│ 41│ 41│ 41│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de boli endocrine│ 0│ 0│ 263│ 263│ 263│ 263│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de tratament │ │ │ │ │ │ │ │pentru boli rare │ 0│ 0│ 200│ 200│ 200│ 200│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de urgenţă │ │ │ │ │ │ │ │prespitalicească │ │ │ │ │ │ │ │(1 ianuarie-31 martie 2013) │ 0│ 0│ 8│ 8│ 8│ 8│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Program naţional de management al │ │ │ │ │ │ │ │registrelor naţionale │ 0│ 0│ 223│ 223│ 223│ 223│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de evaluare şi │ │ │ │ │ │ │ │promovarea sănătăţii şi educaţie │ │ │ │ │ │ │ │pentru sănătate │ 0│ 0│ 507│ 507│ 507│ 507│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Programul naţional de sănătate a │ │ │ │ │ │ │ │femeii şi copilului │ 9.504│ 9.504│ 14.832│ 14.832│ 24.336│ 24.336│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Total buget programe naţionale de │ │ │ │ │ │ │ │sănătate 2013 │ 294.016│ 273.716│ 266.180│ 266.180│ 560.196│ 539.896│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Tratament în străinătate │ 19.810│ 18.110│ 0│ 0│ 19.810│ 18.110│ ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Total general │ 313.826│ 291.826│ 266.180│ 266.180│ 580.006│ 558.006│ └────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘În anul 2013 din bugetul Ministerului Sănătăţii se transferă în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate suma de 554.580 mii lei, din care suma de 381.042,82 mii lei pentru programele naţionale de sănătate este repartizată astfel: 28.309 mii lei pentru sursa "buget de stat" şi 352.733,82 mii lei pentru sursa "venituri proprii". Detalierea sumei pe programe naţionale de sănătate se aprobă de ministrul sănătăţii.-----