LEGE nr. 372 din 18 decembrie 2013privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prin derogare de la excepţia prevăzută la art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile aflate în domeniul public al statului, cu suprafaţa totală de 5.050 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă".  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 3, numărul curent 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "30. Staţiunea de Ceretare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad Arad Arad 1124,4872"
  2. Totalul anexei nr. 3 se modifică în mod corespunzător.3. Anexa nr. 3.39 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.
   +  Articolul 4Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 372.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor cu suprafaţă totală de teren de 5.050 mp, aflateîn domeniul public al statului, care se transmit din administrareaAcademiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Aradîn administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructurăşi Investiţii Străine, în vederea realizării de către CompaniaNaţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj -Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
    Nr. crt.Locul unde este situat terenul care se transmite în administrarePersoana juridică de la care se transmite în administrare terenulPersoana juridică la care se transmite în administrare terenulNr. identificare MFPCaracteristicile tehnice ale terenului
    1.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 238 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16129  Nr. top A578, Tarla 45
    2.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 249 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16127  Nr. top A578/1, Tarla 45
    3.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 168 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16143  Nr. top A663, Tarla 54
    4.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 438 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16104  Nr. top A663, Tarla 54
    5.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 2 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16124  Nr. top A650, Tarla 52
    6.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 54 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16085  Nr. top A650, Tarla 52
    7.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081151672Suprafaţa = 173 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16089  Nr. top A655, Tarla 53
    8.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 62 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16137  Nr. top A655, Tarla 53
    Nr. crt.Locul unde este situat terenul care se transmite în administrarePersoana juridică de la care se transmite în administrare terenulPersoana juridică la care se transmite în administrare terenulNr. identificare MFPCaracteristicile tehnice ale terenului
    9.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 321 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16096;  16097  Nr. top A655/3,  Tarla 53
    10.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 622 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16141  Nr. top A655/3, Tarla 53
    11.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 457 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16145  Nr. top A655, Tarla 53
    12.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 115 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16139  Nr. top A688, Tarla 55
    13.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 1.714 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16087 lot 2  Nr. top A668, Tarla 55
    14.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 57 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16091  Nr. top A655, Tarla 53
    15.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 144 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16135  Nr. top A677, Tarla 56
    16.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 193 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16112  lot 2  Nr. top A677, Tarla 56
    17.Municipiul Arad, judeţul AradAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (CUI 2410171)Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (CUI 31116081)151672Suprafaţa = 43 mp
    Categoria de folosinţă: A/Extravilan
    Nr. cadastral: 16082;  16083  Nr. top A1531,  Tarla 151
    Suprafaţa totală5.050 mp
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 3.39 la Legea nr. 45/2009)-------------------------------------DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor minime de teren, din domeniul publical statului, aflate în administrarea Staţiunii deCercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad,judeţul Arad, indispensabile activităţii decercetare-dezvoltare-inovare şimultiplicării materialului biologic
    Locul unde este situat terenulCaracteristicile tehnice ale terenului
    TarlauaParcelaCategoria de folosinţăSuprafaţa - ha -
    Municipiul Arad22255arabil19,6037
      22256arabil8,2000
      22257arabil8,7396
      22258arabil6,4978
      22259arabil9,4640
      22260arabil13,1185
      22261arabil7,3121
      29348arabil4,7826
      29348/1arabil5,0154
      29349arabil17,7986
      29350arabil22,2858
      30361/1arabil16,5881
      31364arabil7,3689
      31366/1arabil9,9554
      31366/3arabil1,2199
      32373arabil17,8859
      33381arabil0,6035
      33384/1arabil7,8608
      33385/1arabil26,6717
      33386arabil23,5750
      34402/1arabil10,9408
      34403/1arabil9,4074
      42515arabil8,9182
      42517arabil35,7197
      42521arabil20,4151
      42533/1arabil6,0958
      43537/1arabil9,5700
      43538arabil14,2182
      43539arabil12,4000
      43540/1arabil13,4324
      44553arabil1,4451
      45578arabil33,4230
      47609arabil1,6096
      50619/3arabil23,7694
      50627/1arabil36,9877
      50630arabil31,4398
      52650/1arabil16,5437
      53655arabil26,2959
    Municipiul Arad54663/1arabil7,9192
      54664arabil3,0000
      55668arabil24,7111
      55670arabil4,8277
      56677/1arabil19,0609
      57681/1arabil11,5056
      57681/2arabil0,2131
      58686/1arabil13,0996
      58686/2arabil4,5959
      59688/1arabil36,9893
      59688/2arabil1,9905
      60692/1arabil0,3641
      60692/3arabil2,5267
      60692/4arabil1,5912
      60692/5arabil0,9554
      61703/1arabil30,6590
      61703/2arabil0,2364
      61703/6arabil12,1496
      61719/1arabil7,4938
      62725arabil21,8827
      64736arabil2,4600
      64743arabil0,4326
      65751arabil36,5566
      67761/2arabil17,3238
      67762arabil28,0010
      67763arabil19,2107
      69779arabil18,8096
      72774/1/9arabil2,8133
      72774/1/10arabil3,4077
      1511531/1arabil51,1089
      1511531/2arabil2,4835
    Totalarabil935,5586
    Municipiul Arad54663/1păşune13,0184
      54664păşune21,4790
      61701păşune1,0600
      61719/4păşune0,1030
      61720păşune0,7844
      54723/1păşune3,1723
      54723/7păşune0,5791
      54727păşune1,1211
      63731/1păşune11,3772
      64736păşune9,2503
      64740păşune10,8143
      64741păşune24,6544
      63731/4păşune0,4950
    Totalpăşune97,9085
    Municipiul Arad33383fâneaţă0,3136
      50620/1fâneaţă6,5107
    Totalfâneaţă6,8243
    Totalagricol1.041,2911
    Municipiul Arad22262ape, bălţi0,1971
      22269/1ape, bălţi0,1800
      22269/2ape, bălţi0,1553
      22272ape, bălţi0,6820
      22273ape, bălţi0,1573
      22277ape, bălţi0,0304
      30361/3ape, bălţi0,0369
      30362ape, bălţi0,1646
      31366/2ape, bălţi0,0707
      31367ape, bălţi0,1332
      31368ape, bălţi0,0577
      31369ape, bălţi0,1585
      31370ape, bălţi0,1118
      22374ape, bălţi0,0773
      32375ape, bălţi0,1668
      32376ape, bălţi0,1111
      33393ape, bălţi0,5411
      33394ape, bălţi0,0883
      33396ape, bălţi0,6484
      31398ape, bălţi0,4113
      34402/2ape, bălţi0,1349
      34408ape, bălţi0,1858
      34408ape, bălţi0,0404
      34410ape, bălţi0,2302
      42525ape, bălţi1,0536
      42526ape, bălţi0,4405
      43543ape, bălţi0,5775
      42546ape, bălţi0,2622
      43547ape, bălţi0,6201
      43548ape, bălţi0,7193
      43549ape, bălţi0,5500
      44567ape, bălţi0,3038
      44568ape, bălţi0,6974
      44572ape, bălţi0,4513
      44575ape, bălţi0,4355
      46594ape, bălţi0,6085
      46595ape, bălţi0,3784
      46597ape, bălţi0,3519
      46600ape, bălţi0,3091
      47605ape, bălţi0,2255
      47608/2ape, bălţi0,2390
      50626/1ape, bălţi3,4086
      50627/2ape, bălţi0,1302
      50636ape, bălţi0,3132
      50641ape, bălţi0,4098
      54659/1ape, bălţi0,6199
      54666ape, bălţi0,4986
    Municipiul Arad55671ape, bălţi0,3458
      56678ape, bălţi0,6221
      59680ape, bălţi0,2210
      57683ape, bălţi0,4106
      57687ape, bălţi0,1300
      59689ape, bălţi0,3108
      60696/1ape, bălţi0,2283
      60696/2ape, bălţi0,0984
      61697ape, bălţi0,2046
      54723/3ape, bălţi0,3267
      54723/4ape, bălţi0,1788
      54723/5ape, bălţi0,1391
      54723/6ape, bălţi0,3888
      54723/8ape, bălţi0,1339
      61711ape, bălţi0,3188
      61714/1ape, bălţi0,1917
      61714/2ape, bălţi0,1230
      63733ape, bălţi0,5008
      64744ape, bălţi0,1873
      64747ape, bălţi0,7326
      65752ape, bălţi0,1974
      65753ape, bălţi0,3352
      65756ape, bălţi0,2825
      65759ape, bălţi0,1001
      67764ape, bălţi0,3972
      67765ape, bălţi0,2768
      67766ape, bălţi0,0556
      69781/1ape, bălţi0,2309
      72781/2ape, bălţi0,2531
      72809/1ape, bălţi0,0566
      61703/4ape, bălţi0,6867
    Totalape, bălţi27,0402
    Municipiul Arad30360vegetaţie forestieră0,0512
      54657vegetaţie forestieră0,2032
      64742vegetaţie forestieră0,2737
      61703/3vegetaţie forestieră0,5247
      61703/7vegetaţie forestieră0,0314
    Totalvegetaţie forestieră1,0842
    Municipiul Arad13266drum0,2210
      22271drum0,1537
      32274drum0,0724
      22275drum0,0822
      22276drum0,2046
      22278drum0,2944
      30358drum0,3504
      31371drum0,0806
      32372drum0,1098
      33385/2drum0,0806
    Municipiul Arad33395drum0,1360
      33397drum0,8237
      33401drum0,2412
      34402/3drum0,1534
      34403/2drum0,1296
      34407drum0,3849
      42513drum0,1626
      43541drum0,1724
      44566drum0,0550
      44576drum0,4610
      47606drum0,4168
      47608/3drum0,4040
      50627/3drum0,2484
      50633drum0,1016
      50645drum0,5900
      54665drum0,1332
      54667drum0,3777
      55672drum0,7056
      55673drum0,2928
      56676drum0,5072
      59679drum0,4996
      57684/1drum0,3966
      57684/2drum0,0181
      59690/1drum0,0091
      61698drum0,4033
      61712drum0,1885
      61716drum0,3013
      62726drum0,2949
      63731/3drum0,3389
      64741/1drum0,1625
      64745drum0,6614
      64748drum0,1312
      64749drum0,1160
      67750drum0,2512
      65757drum0,1940
      67761/1drum0,3129
      67767drum0,3492
      69780drum0,2365
      69781/2drum0,2401
      72803drum0,0356
      1511538drum0,2511
      42533/2drum0,0649
      42540/2drum0,5031
    Totaldrumuri exploatare14,1068
    Municipiul Arad54724curţi, construcţii35,1127
    Totalcurţi, construcţii35,1127
    Municipiul Arad29344/1neproductiv1,1902
      44582neproductiv0,1079
    Municipiul Arad53654/1neproductiv1,5869
      53654/2neproductiv0,0278
      57685neproductiv1,6255
      54723/2neproductiv0,3483
      61704/1neproductiv0,7602
      61703/5neproductiv0,8238
      61703/8neproductiv0,3816
    Totalneproductiv6,8522
    Totalneagricol84,1961
    TOTAL GENERAL   1.124,4872*)
  --------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 151672.-----------