LEGE nr. 343 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 12 din 4 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 15 iulie 2013, cu următoarea completare:– La articolul unic, după alineatul (5) al articolului 12^2 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Începând cu anul 2014, în vederea transportării elevilor din învățământul preuniversitar de stat, în limita bugetului aprobat, pot fi achiziționate și autobuze și autocare școlare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 18 decembrie 2013.Nr. 343.-----