LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România în calitate de membru la Corporaţia Financiară Internaţională cu 1.617 acţiuni, în valoare de 1.617.000 dolari S.U.A., în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului din 2010 pentru Corporaţia Financiară Internaţională. Capitalul subscris va fi vărsat integral până la data de 27 iunie 2015.  +  Articolul 2Plata acţiunilor subscrise în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 256/2012 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, aferent anului 2015.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 352.---------