ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013    Potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune se asigură de un consiliu de administraţie, respectiv de un director general, numiţi în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează situaţia de excepţie în care, din diferite motive, plenul camerelor reunite ale Parlamentului nu se poate întruni în cvorumul prevăzut de lege pentru numirea conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, ceea ce poate avea ca efect blocarea numirii conducerii celor două instituţii, cu consecinţe deosebit de grave asupra funcţionării acestora.În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (7) al articolului 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:"(8) În situaţia în care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului nu se întruneşte din lipsă de cvorum legal, birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor numesc un director general interimar al societăţii, pe o perioadă de 60 de zile. (9) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 30 alin. (2), pe perioada interimatului, directorul general interimar îndeplineşte acte de administrare curentă a activităţii societăţii."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Ion Morarup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 110.----------