ORDIN nr. 2.002 din 12 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013  Având în vedere prevederile cap. IV^1 "Mecanismul decontării cererilor de plată" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală trezorerie şi contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 12 decembrie 2013.Nr. 2.002.  +  Anexa I. Capitolul VI "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE" se modifică după cum urmează:1. La contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", denumirea va avea următorul cuprins: "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".2. La contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)", denumirea va avea următorul cuprins: "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".II. La capitolul XV "Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri", punctul 2 "Planul de conturi şi Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice cu instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri" se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul A.6 "Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management - Plăţi indirecte", contul 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din bugetul local", contul 4545.2 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi contul 4545.3 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi comerciale etc." îşi schimbă denumirea astfel: 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - instituţii publice finanţate integral din bugetul local", contul 4545.2 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi contul 4545.3 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - ONG-uri, societăţi comerciale etc."2. La punctul A.6, după contul 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" se introduc următoarele conturi analitice: contul 4545.1.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate integral din bugetul local", contul 4545.1.2 "Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" şi contul 4545.1.3 "Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local".3. La punctul A.6, după contul 4545.2 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" se introduc următoarele conturi analitice: contul 4545.2.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii", contul 4545.2.2 "Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi contul 4545.2.3 "Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii".4. La punctul A.6, după contul 4545.3 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - ONG-uri, societăţi comerciale etc." se introduc următoarele conturi analitice: contul 4545.3.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi comerciale etc.", contul 4545.3.2 "Avansuri acordate beneficiarilor din INSTRUMENTE STRUCTURALE în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc." şi contul 4545.3.3 "Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc."5. La punctul A.6, după contul 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" se introduc următoarele conturi: 5151.1.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile", 5151.1.2 "Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană", 5151.1.3 "Disponibil în lei din sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare" şi 5151.1.4 "Disponibil din top up".6. La punctul A.7 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de Management a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă - Plăţi indirecte", conturile 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din bugetul local", contul 4545.2 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi contul 4545.3 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi comerciale etc." se înlocuiesc cu conturile 4545.1.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din bugetul local", 4545.2.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi 4545.3.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi comerciale etc."7. La punctul A.7, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12 "Mecanismul decontării cererilor de plată", cu următorul cuprins:"12.1 Virarea sumelor în contul distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor reprezentând valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile:- aferente FEN:*Font 8*
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, «Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.») 4545.1.2 (4545.2.2; 4545.3.2) X
  Disponibil în lei din FEN (Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană, Disponibil în lei din sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare) 5151.1.1 (5151.1.2 5151.1.3) X
      - aferente fondurilor de la bugetul de stat:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.) 4545.1.3. (4545.2.3; 4545.3.3) X
  Disponibil din top-up (Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile) 5151.1.4 (5581; 5582.1.1) X
      12.2 Încasarea sumelor neutilizate de către beneficiari:    - aferente FEN:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din FEN (Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană, Disponibil în lei din sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare) 5151.1.1 (5151.1.2; 5151.1.3) X
  Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, «Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.») 4545.1.2 (4545.2.2; 4545.3.2) X
      - aferente fondurilor de la bugetul statului:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil din top-up (Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile) 5151.1.4 (5581; 5582.1.1) X
  Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.) 4545.1.3 (4545.2.3; 4545.3.3) X
      12.3 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor cuprinse în cererile de rambursare cu sumeleacordate potrivit mecanismului decontării cererilor de plată:    - aferente FEN:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor Instrumente Structurale - instituţii publice finanţate din buget local (Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, Sume datorate beneficiarilor - Instrumente Structurale (ONG-uri, societăţi comerciale etc.) 4546.1.1 (4546.2.1; 4544.1) X
  Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, «Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.») 4545.1.2 (4545.2.2; 4545.3.2) X
      - aferente fondurilor de la bugetul de stat:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget cofinanţare - instituţii finanţate din buget local (Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget cofinanţare - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, Sume datorate beneficiari- lor - Fonduri de la buget - ONG-uri, societăţi comerciale etc.), Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget alte cheltuieli decât cele eligibile - instituţii finan- ţate din buget local, Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget alte cheltuieli decât cele eligibile (instituţii finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi servicii, Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget alte cheltuieli decât cele eligibile - ONG-uri, societăţi comerciale etc.) 4546.1.2.1 (4546.2.2.1; 4544.2.1; 4546.1.2.2; 4546.2.2.2; 4544.2.2) X
  Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.) 4545.1.3 (4545.2.3; 4545.3.3) X"
  8. La punctul A.11 "Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", după contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi analitice: contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4585.2 "Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată" şi contul 4585.3 "Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată".9. La punctul A.12 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget pentru operaţiunile cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se înlocuieşte cu contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".10. La punctul A.12, după litera D se introduce o nouă literă, litera E "Mecanismul decontării cererilor de plată în cazul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii", cu următorul cuprins:"E. Mecanismul decontării cererilor de plată în cazul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii1. Încasarea sumelor de la autorităţile de management reprezentând cheltuieli rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de plată, în contul distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului:*Font 8*
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X
  Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 4585.2 (4585.3) X
      2. Virarea sumelor primite de la autorităţile de management din contul distinct de disponibil încontul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţiila cap. 40.10.16 «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată»:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X
  Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 561/proiect/ cap. 40.10.16 X
  Viramente interne 581 X
      3. Restituirea sumelor în conturile autorităţilor de management în situaţia în care beneficiarii nudepun în termen de 5 zile lucrătoare ordinele de plată sau nu sunt respectate condiţiile de la art. 17^5alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară ainstrumentelor structurale şi utilizarea acestora prin obiectivul convergenţă, aprobată cu modificăriprin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 4585.2 (4585.3) X
  Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X
      4. Înregistrarea plăţilor efectuate către furnizori:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Furnizori (Furnizori de active fixe) 401 (404) X
  Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 561/proiect/ titlul 56 X
      5. Evidenţierea creanţei faţă de Comisia Europeană la nivelul plăţilor efectuate de la titlul 56«Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare» pentru cota-parte din cheltuielileeligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri 4505.5 X
  Sume în curs de solicitare la rambursare 473 X
      6. Înregistrarea cererii de rambursare transmisă autorităţilor de management:    a. sume aferente FEN postaderare
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE) 4583.1.1 (4583.1.2) X
  Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 775/proiect/ cap. 45 X
      b. sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET) 4583.2.1 (4583.2.2) X
  Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 778/proiect/ cap. 42.10.39 X
      7. Stingerea creanţei faţă de Comisia Europeană - la momentul depunerii cererii de rambursare laautorităţile de management:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume în curs de solicitare la rambursare 473 X
  Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri 4505.5 X
      8. Diminuarea sumelor de primit de la autorităţile de management cu sumele primite potrivitmecanismului decontărilor cererilor de plată:    a. sume aferente FEN postaderare:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 4585.2 X
  Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE) 4583.1.1 (4583.1.2) X
      b. sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 4585.3 X
  Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET) 4583.2.1 (4583.2.2) X
      9. Regularizarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată lasubdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelorevidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilorde plată»:    - în roşu
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 561/proiect/ cap. 40.10.16 X
  Viramente interne 581 X
      - în negru:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 561/proiect/ cap. 45.10 (cap. 42.10.39) X
  Viramente interne 581 X
      10. Restituirea integrală sau parţială a fondurilor virate în cazul în care beneficiarii nujustifică prin cereri de rambursare fondurile primite:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 4585.2 (4585.3) X
  Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 561/proiect/ cap. 40.10.16 X"
  11. La punctul A.13 "Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", după contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi analitice: contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4585.2 "Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată" şi contul 4585.3 "Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismul decontării cererilor de plată".12. La punctul A.14 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se înlocuieşte cu contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"13. La punctul A.14, după litera D se introduce o nouă literă, litera E "Mecanismul decontării cererilor de plată în cazul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii", cu următorul cuprins:"E. Mecanismul decontării cererilor de plată în cazul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii1. Încasarea sumelor de la autorităţile de management reprezentând cheltuieli rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de plată, în contul distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului:*Font 8*
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X
  Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 4585.2 (4585.3) X
      2. Virarea sumelor primite de la autorităţile de management din contul distinct de disponibil încontul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii lacap. 40.10.16 «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată»:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 560/proiect/ cap. 40.10.16 X
  Viramente interne 581 X
      3. Restituirea sumelor în conturile autorităţilor de management în situaţia în care beneficiarii nudepun în termen de 5 zile lucrătoare ordinele de plată sau nu sunt respectate condiţiile de la art. 17^5alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prinLegea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 4585.2 (4585.3) X
  Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X
      4. Înregistrarea plăţilor efectuate către furnizori:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Furnizori (Furnizori de active fixe) 401 (404) X
  Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 560/proiect/ titlul 56 X
      5. Evidenţierea creanţei faţă de Comisia Europeană la nivelul plăţilor efectuate de la titlul 56«Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare» pentru cota-parte din cheltuielileeligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri 4505.5 X
  Sume în curs de solicitare la rambursare 473 X
      6. Înregistrarea cererii de rambursare transmisă autorităţilor de management:    a. sume aferente FEN postaderare
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorită- ţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE) 4583.1.1 (4583.1.2) X
  Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 775/proiect/ cap. 45 X
      b. sume aferente Fondurilor de la buget
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorită- ţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET) 4583.2.1 (4583.2.2) X
  Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 778/proiect/ cap. 42.10.39 X
      7. Stingerea creanţei faţă de Comisia Europeană la momentul depunerii cererii de rambursare laautorităţile de management:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume în curs de solicitare la rambursare 473 X
  Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri 4505.5 X
      8. Diminuarea sumelor de primit de la autorităţile de management cu sumele primite potrivitmecanismului decontărilor cererilor de plată:    a. sume aferente FEN postaderare:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 4585.2 X
  Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE) 4583.1.1 (4583.1.2) X
      b. sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 4585.3 X
  Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET) 4583.2.1 (4583.2.2) X
      9. Regularizarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată lasubdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelorevidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilorde plată»:    - în roşu
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 560/proiect/ cap. 40.10.16 X
  Viramente interne 581 X
      - în negru:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 560/proiect/ cap. 45.10 (cap. 42.10.39) X
  Viramente interne 581 X
      10. Restituirea integrală sau parţială a fondurilor virate în cazul în care beneficiarii nujustifică prin cereri de rambursare fondurile primite:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 4585.2 (4585.3) X
  Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 560/proiect/ cap. 40.10.16 X"
  14. La punctul A.15 "Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", după contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi analitice: contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4585.2 "Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată" şi contul 4585.3 "Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismul decontării cererilor de plată".15. La punctul A.16 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se înlocuieşte cu contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".16. La punctul A.16, după litera B se introduce o nouă literă, litera C "Mecanismul decontării cererilor de plată în cazul instituţiilor publice locale finanţate integral din bugetul local", cu următorul cuprins:"C. Mecanismul decontării cererilor de plată în cazul instituţiilor publice locale finanţate integral din bugetul local1. Încasarea sumelor de la autorităţile de management reprezentând cheltuieli rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de plată, în contul distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului:*Font 8*
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X
  Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 4585.2 (4585.3) X
      2. Virarea sumelor primite de la autorităţile de management din contul distinct de disponibil încontul de venituri al bugetului local la cap. 40.02.16 «Sume primite în cadrul mecanismului decontăriicererilor de plată»:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil al bugetului local 5211/proiect/ cap. 40.02.16 X
  Viramente interne 581 X
      3. Restituirea sumelor în conturile autorităţilor de management în situaţia în care beneficiarii nudepun în termen de 5 zile lucrătoare ordinele de plată sau nu sunt respectate condiţiile de la art. 17^5alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prinLegea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 4585.2 (4585.3) X
  Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X
      4. Înregistrarea plăţilor efectuate către furnizori:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Furnizori (Furnizori de active fixe) 401 (404) X
  Finanţarea de la bugetele locale 7702/proiect/ titlul 56 X
      5. Evidenţierea creanţei faţă de Comisia Europeană la nivelul plăţilor efectuate de la titlul 56«Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare» pentru cota-parte din cheltuielileeligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - instrumente structurale 4505.4 X
  Sume în curs de solicitare la rambursare 473 X
      6. Înregistrarea cererii de rambursare transmisă autorităţilor de management:    a. sume aferente FEN postaderare
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE) 4583.1.1 (4583.1.2) X
  Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 775/proiect/ cap. 45.02 X
      b. sume aferente Fondurilor de la buget
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET) 4583.2.1 (4583.2.2) X
  Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 778/proiect/ cap. 42.02.20 X
      7. Stingerea creanţei faţă de Comisia Europeană:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume în curs de solicitare la rambursare 473 X
  Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 4505.4 X
      8. Diminuarea sumelor de primit de la autorităţile de management cu sumele primite potrivitmecanismului decontărilor cererilor de plată:    a. sume aferente FEN postaderare:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 4585.2 X
  Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE) 4583.1.1 (4583.1.2) X
      b. sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 4585.3 X
  Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autori- tăţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET) 4583.2.1 (4583.2.2) X
      9. Regularizarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată lasubdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelorevidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilorde plată»:    - în roşu
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Disponibil al bugetului local 5211/proiect/ 40.02.16 X
  Viramente interne 581 X
      - în negru:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Disponibil al bugetului local 5211/proiect/ cap. 45.02 (cap. 42.02.20) X
  Viramente interne 581 X
      10. Restituirea integrală sau parţială a fondurilor virate în cazul în care beneficiarii nujustifică prin cereri de rambursare fondurile primite:
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 4585.2 (4585.3) X
  Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorită- ţilor de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la buget) 4584.1 (4584.2) X
  Disponibil al bugetului local 5211/proiect/ cap. 40.02.16 X"
  -------