ORDIN nr. 3.760 din 6 decembrie 2013pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013    Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 18 noiembrie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Gelu-Ştefan DiaconuBucureşti, 6 decembrie 2013.Nr. 3.760.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.504/2013)Modul de utilizare a siglei pe insigna şi emblemametalică în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscalăDescriere: Insignele/Emblemele metalice sunt sub forma unui scut. Deasupra scutului este poziţionat logotipul siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Sub logotip, pe fundal alb, este poziţionat decriptorul - textul "ANTIFRAUDA", scris în culoarea roşie (cod CMYK - 15/100/100/5, cod RGB - 200/30/40). În mijlocul scutului, pe fundal albastru (cod CMYK - 100/100/20/10, cod RGB - 45/45/115), figurează stema României, în culorile oficiale. La baza scutului, pe fundal roşu, figurează înserierea emblemei.Menţiune: înserierea este cu titlu de exemplu.Mod de confecţionare: emblemele metalice vor fi inserate pe suport din carton, îmbrăcat în piele şi ştanţat cu forma emblemei. Emblemele metalice vor fi utilizate de inspectorii antifraudă împreună cu legitimaţiile de control.Modul de utilizare a siglei în legitimaţia de control şi înlegitimaţia de serviciu în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscalăEmblema păstrează aceleaşi caracteristici ca în cazul insignei şi emblemei metalice, cu excepţia înserierii care nu apare la baza scutului pe fundal roşu.-------