RECTIFICARE nr. 918 din 20 noiembrie 2013referitoare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 18 decembrie 2013  La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, se fac următoarele rectificări:- după titlu, se va citi un asterisc căruia îi corespunde următorul text din nota de subsol: "Pentru învăţământul preuniversitar, nivelurile 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor, se aplică începând cu anul şcolar 2014/2015.";- la pct. 3 "Nivelul de calificare CNC", coloana "Beneficiari", rândurile 2 şi 3, în loc de: "... conform art. 77 din..." se va citi: "... conform art. 33 din ...";- la pct. 4 "Nivelul de calificare CNC", coloana "Beneficiari", rândul 1, în loc de: "... conform art. 31 din ..." se va citi: "... conform art. 77 din...", iar la rândurile 2 şi 3, în loc de: "... conform art. 44 şi 77 din..." se va citi: "... conform art. 77 din...";- la pct. 5 "Nivelul de calificare CNC", în loc de:
  *Font 8*
  "5 Diploma de absolvire/ calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Instituţie de învăţământ superior singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională, acreditaţi în acest scop, la care s-a susţinut examenul Absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată care au promovat examenul de certificare 5"
  se va citi:
  *Font 8*
  "5 Diploma de absolvire/ calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului Instituţie de învăţământ superior singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională, acreditaţi în acest scop, la care s-a susţinut examenul Unitate/Instituţie de învăţământ singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională acreditaţi în acest scop/pregătire prin învăţământul postliceal Absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată care au promovat examenul de certificare Absolvenţi ai învăţământului postliceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale 5"
  __________