ORDIN nr. 353 din 2 iulie 1998pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 bis din 3 august 1998    În temeiul art. 12 alin. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, al art. 4 alin. (2) lit. b) şi f), alin. (3) lit. c), k) şi l) şi al art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică, anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Vehiculele rutiere pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada certificării încadrării acestora în condiţiile tehnice din reglementările prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei se efectuează potrivit reglementărilor prevăzute la art. 1, pe baza inspecţiei tehnice periodice, care cuprinde, ca parte componenta, şi inspecţia pentru poluare.  +  Articolul 4Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Registrul Auto Român în cadrul reprezentantelor sale şi în staţiile autorizate deţinute de alte persoane juridice, sub marca Registrului Auto Român, pe baza unui contract de franciza.  +  Articolul 5Autorizarea şi supravegherea staţiilor se fac de către Registrul Auto Român, organism tehnic specializat, desemnat de Ministerul Transporturilor, cu personal certificat pentru evaluarea conformităţii.  +  Articolul 6În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, staţiile care efectuează inspecţiile tehnice periodice au obligaţia să solicite reautorizarea în condiţiile prevederilor acestuia.  +  Articolul 7Autorizarea şi reautorizarea staţiilor care efectuează inspecţii tehnice periodice se fac fără perceperea unor tarife.  +  Articolul 8Vehiculele rutiere aflate în trafic vor fi supuse verificărilor tehnice, prin sondaj, de către Registrul Auto Român.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aduce la îndeplinire de către Registrul Auto Român.  +  Articolul 10Pe data prezentului ordin orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.Ministrul transporturilor,Traian BăsescuBucureşti, 2 iulie 1998Nr. 353.  +  Anexa REGLEMENTARI 02/07/1998