ORDIN nr. 3.760/C din 29 noiembrie 2013pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013    Având în vedere Adresa nr. 3.786 din 3 septembrie 2013 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, prin care se solicită emiterea ordinului ministrului justiţiei de completare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici,în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, se completează după cum urmează:1. La articolului 26 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule."2. În anexa nr. 5, la litera A, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:"8. declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule."  +  Articolul IIServiciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucBucureşti, 29 noiembrie 2013.Nr. 3.760/C.------