ORDIN nr. 1.001 din 30 aprilie 2013pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6-2013 "Autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive", PT CR 7-2013 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)" şi PT CR 9-2013 "Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)"
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 decembrie 2013  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), ale art. 5 lit. n), ale art. 10 lit. f) şi ale art. 12 lit. b) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,în baza prevederilor art. 2 lit. b), ale art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 6-2013 "Autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive", prevăzută în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 7-2013 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)", prevăzută în anexa nr. II.  +  Articolul 3Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 9-2013 "Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)", prevăzută în anexa nr. III.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 442/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6-2010 "Autorizarea personalului şi a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice a laboratoarelor care efectuează examinări distructive", PT CR 7-2010 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)" şi PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat, în oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 şi 226 bis din 9 aprilie 2010.  +  Articolul 5Anexele nr. I, II şi III*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  *) Anexele nr. I-III se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

  p. Ministrul economiei,

  Adrian Ciocănea

  secretar de stat
  Bucureşti, 30 aprilie 2013.Nr. 1.001.  +  Anexa IPRESCRIPTII 30/04/2013  +  Anexa IIPRESCRIPTII 30/04/2013  +  Anexa IIIPRESCRIPTII 30/04/2013