HOTĂRÂRE nr. 870 din 6 noiembrie 2013privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru obiectivele strategice şi indicatorii de monitorizare prevăzuţi în Strategia naţională de gestionare a deşeurilor, instituţiile responsabile, conform atribuţiilor specifice, sunt autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie şi energie, autoritatea publică centrală pentru sănătatea populaţiei, autoritatea publică centrală pentru educaţie, autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională şi administraţie, autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul economiei,Andrei Dominic GereaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul delegatpentru întreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Anca-Laura Ionescu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegatpentru învăţământ superior,cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 6 noiembrie 2013.Nr. 870.  +  AnexăSTRATEGIE 06/11/2013