HOTĂRÂRE nr. 420 din 24 iulie 1998pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 606/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 5 august 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 litera j) va avea următorul cuprins:"j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cat aceştia se deplaseaza în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Paza sau din alte unităţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, dacă în sistemele respective este prevăzută o asemenea activitate;"2. La articolul 1, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:"k) exercitii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice pot trimite în străinătate, în cadrul delegatiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, precum şi alţi specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile de prestări de servicii în condiţiile legii, în măsura în care prin convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru; cheltuielile de deplasare aferente, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suporta de către unitatea trimitatoare. (2) Pe timpul deplasarii în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, primul-ministru, miniştrii de stat şi miniştrii pot beneficia, la cererea acestora, de asistenţa medicală prestată de personal medical român de specialitate, cheltuielile de deplasare aferente personalului medical, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportandu-se de către unitatea trimitatoare."4. Articolul 5 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Cadrele militare în activitate care se deplaseaza în străinătate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) sunt eliberate din funcţii în temeiul art. 4 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi beneficiază pe timpul absentei din ţara de indemnizaţia lunară în lei, calculată în raport cu solda de baza."5. La articolul 6, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:"f) taxele de înscriere şi/sau de participare la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau la alte reuniuni, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea, în condiţiile stabilite de organizatori."6. Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(3) Transportul delegatiilor conduse de către primul-ministru se poate face şi cu avioane care efectuează curse speciale.De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru, se pot deplasa în străinătate cu avioane care efectuează curse speciale şi delegatiile conduse de către miniştrii de stat, miniştri, secretarul general al Guvernului şi de şeful Statului Major General al Armatei."7. Articolul 10 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:"(8) Pentru îndeplinirea programului stabilit se pot închiria atât mijloace de transport, în vederea deplasarii în grup, în interiorul tarii de destinaţie, cat şi diferite mijloace de comunicaţii, cu acordul prealabil al conducătorului unităţii trimitatoare, decontarea cheltuielilor aferente urmând să se facă, potrivit legii, pe bază de documente justificative."8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 50% din totalul diurnei şi al plafonului de cazare la care are dreptul personalul."9. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- p. Ministrul afacerilor externe,Elena Zamfirescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Radu Stroep. Ministrul muncii şi protecţieisociale,Norica Nicolai,secretar de statMinistru de interne,Gavril Dejeup. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Constantin Degeratu,secretar de stat  +  Anexa 1     A. Nivelul diurnelor şi al plafoanelor de cazare
                 
    Nr. crt.ŢaraValutaCategoriile de diurnePlafoanele de cazare
    IIIAB
    1.Afganistan$294650100
    2.Africa de Sud$315075150
    3.Albania$274370140
    4.Algeria$2743110220
    5.Anglialiră sterlină223590180
    6.Angola$2743100200
    7.Antigua şi Barbuda$254060120
    8.Antile$254060120
    9.Arabia Saudită$315075150
    10.Argentina$345465130
    11.Armenia$223560120
    12.Australiadolar australian477590180
    13.Austriaşiling4126607001.400
    14.Azerbaidjan$223565130
    15.Bahamas$254060120
    16.Bahrain$264260120
    17.Bangladesh$264260120
    18.Belarus$223560120
    19.Belgiafranc belgian1.2502.0003.4006.800
    20.Benin$203250100
    21.Bolivia$26423570
    22.Botswana$203250100
    23.Bosnia şi Herţegovina$315065130
    24.Brazilia$345480160
    25.Bulgaria$274360120
    26.Burkina Faso$254050100
    27.Burundi$274350100
    28.Cambodgia$274350100
    29.Camerun$274360120
    30.Canadadolar canadian5080110220
    31.Capul Verde$254050100
    32.Cehia$274365130
    33.Centrafricană (Republica)$294660120
    34.Chile$264250100
    35.Chineză (Republica Populară)$274390180
    36.Ciad$243850100
    37.Cipru$274370140
    38.Coasta de Fildeş$294650100
    39.Columbia$264255110
    40.Congo$294660120
    41.Coreea (Republica)$375990180
    42.Coreeană (Republica Populară Democrată)$2743100200
    43.Costa Rica$274350100
    44.Croaţia$315090180
    45.Cuba$274360120
    46.Danemarcacoroană daneză2003207201.440
    47.Djibouti$274370140
    48.Dominicană (Republica)$274360120
    49.Ecuador$274350100
    50.Egipt$31504590
    51.Elveţiafranc elveţian62100110220
    52.Emiratele Arabe Unite$294660120
    53.Estonia$223560120
    54.Etiopia$27434590
    55.Fiji$254050100
    56.Filipine$274360120
    57.Finlandamarcă finlandeză1572505301.060
    58.Franţafranc francez2063306001.200
    59.Gabon$274370140
    60.Gambia$254050100
    61.Georgia$2235110220
    62.Germaniamarcă germană62100130260
    63.Ghana$243860120
    64.Grecia$274350100
    65.Guatemala$264250100
    66.Guineea$274355110
    67.Guineea-Bissau$254050100
    68.Guineea Ecuatorială$254050100
    69.Guyana$254050100
    70.Haiti$254050100
    71.Honduras$264250100
    72.Hong Kong$274360120
    73.India$274360120
    74.Indonezia$274375150
    75.Iordania$274355110
    76.Irak$315050100
    77.Iran$315050100
    78.Irlandaliră sterlină223590180
    79.Islanda$31504590
    80.Israel$304885170
    81.Italialiră italiană65.000104.000180.000 360.000
    82.Iugoslavia$315065130
    83.Jamaica$254050100
    84.Japoniayen7.50012.00016.00032.000
    85.Kazahstan$223575150
    86.Kenya$264260120
    87.Kirgizstan$223560120
    88.Kuwait$3048120240
    89.Laos$254050100
    90.Lesotho$254060120
    91.Letonia$223560120
    92.Liban$274350100
    93.Liberia$274350100
    94.Libia$315095190
    95.Lituania$223575150
    96.Luxemburgfranc luxemburghez1.2502.0003.4006.800
    97.Macedonia (fosta republică iugoslavă a Macedoniei)$345475150
    98.Madagascar$243850100
    99.Malaysia$274375150
    100.Mali$243850100
    101.Malta$325150100
    102.Maroc$27434080
    103.Mauritania$274350100
    104.Mauritius$254050100
    105.Mexic$274360120
    106.Moldova (Republica)$223550100
    107.Mongolia$274360120
    108.Mozambic$274365130
    109.Myanmar$274350100
    110.Namibia$315065130
    111.Nepal$254050100
    112.Nicaragua$264250100
    113.Niger$274350100
    114.Nigeria$304895190
    115.Norvegiacoroană norvegiană2504009001.800
    116.Noua Zeelandă$345450100
    117.Olandagulden olandez62100115230
    118.Oman$294660120
    119.Pakistan$254090180
    120.Panama$254050100
    121.Papua-Noua Guinee$254050100
    122.Paraguay$274350100
    123.Peru$315070140
    124.Polonia$274380160
    125.Portugaliaescudo4.8007.70010.30020.600
    126.Qatar$2946100200
    127.Rwanda$254050100
    128.Rusă (Federaţia)$345480160
    129.Salvador$254050100
    130.Sao Tome şi Principe$254050100
    131.Senegal$274360120
    132.Sierra Leone$254050100
    133.Singapore$274385170
    134.Siria$315050100
    135.Slovacia$274365130
    136.Slovenia$3150120240
    137.Somalia$274350100
    138.Spaniapeseta4.3006.90013.70027.400
    139.Sri Lanka$254050100
    140.S.U.A.$4166160320
    141.Sudan$315075150
    142.Suediacoroană suedeză2504001.0002.000
    143.Surinam$254050100
    144.Tadjikistan$223560120
    145.Tanzania$274350100
    146.Taiwan$274350100
    147.Thailanda$27434080
    148.Togo$274350100
    149.Tunisia$27433570
    150.Turcia$27434590
    151.Turkmenistan$223570140
    152.Ucraina$2235115230
    153.Uganda$254050100
    154.Ungaria$325170140
    155.Uruguay$294655110
    156.Uzbekistan$223560120
    157.Venezuela$315050100
    158.Vietnam (Republica Socialistă)$274380160
    159.Yemen$274360120
    160.Zair$274350100
    161.Zambia$274360120
    162.Zimbabwe$274360120
  B. Încadrarea personalului în categorii de diurna şi plafoane de cazareI. Categorii de diurnaÎn categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, precum şi prefectii, subprefectii, primarul general şi viceprimarul Capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenti ai Academiei Române, prim-locţiitorul şi loctiitorii şefului Statului Major General al Armatei, loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au aceste funcţii.Pentru personalul încadrat în funcţii superioare diurna se majorează astfel:- cu 20% pentru miniştrii de stat;- cu 50% pentru primul-ministru.În categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.II. Plafoane de cazarePlafonul A (coeficient 1,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de diurna.Plafonul B (coeficient 2,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a de diurna.NOTĂ: a) Primul-ministru, miniştrii de stat, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurna în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea. b) Personalul care asigura protecţia nemijlocită a demnitarilor, în funcţie de importanţa misiunii şi de situaţia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelaşi plafon de cazare ca şi persoana căreia îi asigura protecţia.----------