ORDIN nr. 1.256 din 10 octombrie 2013pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 2 decembrie 2013  În temeiul prevederilor art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, prevăzute în anexele nr. 1-5.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Cristian Mihai-Marinescu,secretar general adjunctBucureşti, 10 octombrie 2013.Nr. 1.256.  +  Anexa 1 LISTAfuncţiilor din siguranţa navigaţiei maritime şifluviale şi baremele aferente
    Nr. crt.Funcţia din siguranţa navigaţieiBaremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţieBaremele utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbarea în funcţie
    medicalpsihologicmedicalpsihologic
    A. PERSONAL NAVIGANT MARITIM
    1ComandantIIIII
    2Ofiţer de punte secund maritimIIIIII
    3Ofiţer de punte maritimIIIIII
    4Personal nebrevetat compartiment punteIIIIII
    5Ofiţer mecanic maritimIIIIII
    6Ofiţer mecanic secund maritimIIIIII
    7Şef mecanic maritimIIIIII
    8Ofiţer punte, mecanic şi electrician aspirant maritimIIIIIII
    9Ofiţer electrician maritimIIIIII
    10Personal nebrevetat compartiment electricIIIIII
    11Personal nebrevetat compartiment maşiniIIIIII
    12Pilot maritimIIIIII
    13Personal maritim-portuarIIIIIII
    14Operator radioIIIIII
    15Operator GMDSSIIIIIII
    B. PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL
    16Căpitan fluvial categoria AIIIIII
    17Căpitan fluvial categoria BIIIIII
    18Timonier fluvialIIIIII
    19Şef mecanic fluvialIIIIII
    20MecanicIIIIIII
    21Conducător de şalupă fluvialăIIIIII
    22Şef de echipaj fluvialIIIIII
    23Marinar (fluvial)IIIIIIIII
    24Marinar stagiarIIIIIIII
    25Mecanic stagiarIIIIIIII
    26Electrician de bord (fluvial)IIIIIII
    27Ofiţer electrician fluvialIIIIII
    C. FUNCŢII AUXILIARE
    28Lemnar de bordIIIIIIIIII
    29Macaragiu pe macara plutitoareIIIIIIII
    30ScafandruIIIII
    31Personal medico-sanitarIIIIIIII
    32BucătarIIIIIIIIII
    33OspătarIIIIIIIIII
    34BarmanIIIIIIIIII
    35Camerist, recepţionerIIIIIIIIII
    36Cofetar, patiser, brutarIIIIIIIIII
    37FrigotehnistIIIIIIIII
    38PompierIIIIIII
    39Vânzător (shop assistant)IIIIIIIIII
    40Alt personal auxiliar: salubrizare, hotelier, spălătorieIIIIIIIIII
    D. ALTE FUNCŢII
    41Controlor trafic ecluzeIIIIIIII
    42Operator mecanic ecluzeIIIIIIII
    43Operator electrician ecluzeIIIIIIII
    44Electromecanici telecomunicaţii ecluzeIIIIIIII
    45Supraveghetor staţie şenal navigabilIIIIIII
  NOTE:1. Pentru personalul cu vârsta sub 18 ani baremul obligatoriu la controlul periodic şi reangajare în funcţie este I.2. Pentru personalul cu vârsta peste 45 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic.3. Pentru personalul navigant maritim se emit certificate de sănătate al căror model este prezentat în anexa nr. 1.5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii.4. Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
   +  Anexa 2 LISTAfuncţiilor din siguranţa feroviară şi baremele aferente
    Nr. crt.Funcţia de siguranţa circulaţieiBaremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţieBaremele medicale şi psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie
    medicalpsihologicmedical/psihologic 18-55 de animedical/psihologic peste 55 de ani
    1AcarIIIIIIII
    2FrânarIIIIIIII
    3Păzitor barierăIIIIIIII
    4Revizor aceIIIIIII
    5Conductor trenIIIIIIII
    6Şef trenIIIIIII
    7Manevrant vagoaneIIIIIII
    8Şef manevrăIIIIIII
    9Electromecanic SCBIIIIIIIII
    10Electromecanic IFTE - LCIIIIIIIII
    11Electromecanic TTRIIIIIIIII
    12Montator TTRIIIIIIIII
    13Montator IFTE - LCIIIIIIIII
    14Montator SCBIIIIIIIII
    15Magaziner*1)IIIIIIIII
    16Impiegat de mişcare*2)IIIIII
    17Şef staţie trafic*3)IIIIIIII
    18Şef staţie OTFIIIIIIII
    19Operator circulaţie*4)IIIIIII
    20Dispecer energetic feroviar*5)IIIIIIIII
    21Revizor tehnic vagoaneIIIIII
    22Conducător tren ajutorIIIIIIII
    23Conducător tren macaraIIIIIII
    24Macaragiu tren intervenţieIIIIIIII
    25Mecanic locomotivă*6)IIIIII
    26Mecanic ajutor locomotivăIIIIII
    27Mecanic maşini grele caleIIIIIIIII
    28Revizor cale şi/sau puncte periculoaseIIIIIII
    29PicherIIIIIII
    30Şef echipă întreţinere lucrări artăIIIIIIIII
    31Şef echipă întreţinere caleIIIIIII
    32Maistru lucrări artăIIIIIIIII
    33Maistru construcţii, modernizări-reabilitări, reparare şi întreţinere liniiIIIIIIIII
    34Maistru lucrări construcţii, modernizări- reabilitări, reparare şi întreţinere lucrări artăIIIIIIIII
    35Maistru sudura căiiIIIIIIIII
    36Şef district poduri*7)IIIIIIIII
    37Şef district liniiIIIIIIIII
    38Şef district exploatare utilajeIIIIIIIII
    39Şef district SCBIIIIIIIII
    40Şef district TTRIIIIIIIII
    41Şef district LCIIIIIIIII
    42Responsabil SC - LFIIIIIIIIII
    43Responsabil SC - FF-LIIIIIIIII
    44Responsabil SC - FF-IFTEIIIIIIIII
    45Responsabil SC - FF-SCBIIIIIIIII
    46Responsabil SC - FF-TCIIIIIIIII
  -----------*1) La poziţia magaziner sunt cuprinse şi funcţiile de magaziner tranzit şi magaziner comercial.*2) La poziţia impiegat de mişcare este cuprinsă şi funcţia şef tură mişcare din activitatea gestionarilor de infrastructură.*3) La poziţia şef staţie trafic este cuprinsă şi funcţia şef staţie rezervă.*4) La poziţia operator circulaţie este cuprinsă şi funcţia şef tură regulator.*5) La poziţia dispecer energetic feroviar este cuprinsă şi funcţia dispecer energetic feroviar şef.*6) La poziţia mecanic de locomotivă este cuprinsă şi funcţia mecanic drezină pantograf.*7) La poziţia şef district poduri este cuprinsă şi funcţia şef district rezervă.NOTE:1. Pentru grupa de vârstă cuprinsă peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic cu următoarele excepţii: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mişcare, revizorul tehnic de vagoane, conducătorul de tren macara, revizorul cale şi/sau puncte periculoase, picherul şi manevrantul de vagoane.2. Baremele pot fi diferenţiate pe tip de activitate şi de condiţii de muncă: în staţie, la masa de manevră, în depou sau revizia de vagoane pentru funcţiile de acar, acar masă de manevră, acar instalaţii de comandă automată a macazurilor (CAM), mecanic de locomotivă şi mecanic ajutor de locomotivă.3. Pentru încadrarea într-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
   +  Anexa 3 LISTAfuncţiilor din siguranţa transporturilor cu metroulşi baremele aferente
    Nr. crt.Ramura de transport şi funcţia de siguranţa circulaţieiBaremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţieBaremele utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie
    medicalpsihologicsub 18 ani18-55 de anipeste 55 de ani
    1Conducător autodrezină, conducător vagonet motorIIIIIIIII
    2Dispecer linii, tuneleIIIIIIIIII
    3Dispecer instalaţii electroenergeticeIIIIIIIIII
    4Dispecer semnalizare, centralizare, blocIIIIIIIIII
    5Electromecanic semnalizare, centralizare, bloc (I, II, specialist)IIIIIIIIII
    6Electromecanic electroenergetician fir contact (I, II, specialist)IIIIIIIIII
    7Impiegat de mişcareIIIIIII
    8Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică de metrouIIIIIII
    9Mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou I şi II (REM I şi II)IIIIIII
    10Maistru linii tuneleIIIIIIIIIII
    11Maistru electroenergetician fir contactIIIIIIIIIII
    12Montator I electroenergetician fir contactIIIIIIIIIIII
    13Maistru semnalizare, centralizare, blocIIIIIIIIIII
    14Montator I semnalizare, centralizare, blocIIIIIIIIIII
    15Operator mişcareIIIIIIII
    16Operator tracţiuneIIIIIIII
    17PicherIIIIIIIIIII
    18Revizor cale, şină contactIIIIIIII
    19Revizor locomotivă şi ramă electrică de metrou (REM)IIIIIIII
    20Revizor tunelIIIIIIII
    21Şef tură regulatorIIIIIIIIIII
    22Şef tură tracţiuneIIIIIIIIIII
    23Şef tură depou cu atribuţii de agent de manevrăIIIIIIIIIII
    24Şef tură depouIIIIIIIIIII
    25Şef district liniiIIIIIIIIIII
    26Şef formaţie tuneleIIIIIIIIIII
    27Şef echipă întreţinere cale, lucrări artăIIIIIIIIIII
    28Mecanic instructorIIIIIIIIII
    29Instructor metrou*1)IIIIIIIIIII
    30Maistru automatizări şi telecomunicaţiiIIIIIIIIIII
    31Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii (I, II, specialist)IIIIIIIIIII
    32Montator I automatizări şi telecomunicaţiiIIIIIIIIIII
    33Mecanic LDHIIIIIIIIIII
    34Conducător auto transport persoaneIIIIIII
  ---------*1) La poziţia "instructor metrou" este cuprinsă şi funcţia de instructor EE SCB ATC LT mişcare specifică Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.NOTE:1. Pentru grupa de vârstă de peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic cu următoarele excepţii: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mişcare şi conducătorul auto transport persoane.2. Pentru încadrarea într-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
   +  Anexa 4 LISTAfuncţiilor din siguranţa rutieră şi baremele aferente
    Nr. crt.Funcţia din siguranţa rutierăBaremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţieBaremele utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie
    medicalpsihologicmedicalpsihologic
    1Manager de transportIIIIIII
    2Conducător auto transport de persoaneIIIII
    3Conducător auto regim taxi/închiriereIIIII
    4Conducător auto transport de marfăIIIIIII
    5Conducător auto transporturi speciale de mărfuri periculoase (ADR)IIIII
    6Conducător auto transporturi speciale transport agabariticIIIII
    7Conducător auto transporturi speciale transport bancar/valoriIIIII
    8Instructor de conducere autoIIIIII
    9Consilier mărfuri periculoase (ADR)IIIIIIII
  NOTE:1. Pentru personalul cu vârsta peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical periodic.2. Pentru personalul cu vârsta peste 55 de ani se foloseşte pentru examenul psihologic baremul IV.3. Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
   +  Anexa 5 LISTAfuncţiilor din siguranţa transporturilor aeriene şi baremele aferente
    Nr. crt.Funcţia din siguranţa circulaţieiBaremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţieBaremele medicale/psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie
    medicalpsihologicmedical/psihologic 18-55 animedical/psihologic peste 55 ani
    1Piloţi (ATPL, CPL, MPL)*)        
    2Piloţi privaţi (PPL)*)        
    3Piloţi aeronave uşoare (LAPL)*)        
    4Echipajul de cabină*)        
    5Piloţi de balon, planor şi dirijabil *)        
    6Controlorii de trafic aerian (CTA)*)        
    7Mecanicii şi navigatorii de bord*)        
    8Pilot aeronave ultrauşoare motorizate (ULM)*)        
    9Paraşutist*)        
    10Inginer recepţie şi control*)        
    11Meteorologi aeronautici prognozişti cu licenţăIIIIIIII
    12Meteorologi aeronautici tehnicieni cu licenţăIIIIIIII
    13Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria IIIIIIIII
    14Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria IIIIIIIIII
    15Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria IIIIIIIIIII
    16Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria IVIIIIIIII
    17Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria VIIIIIIII
    18Dispeceri operaţiuni zbor cu licenţăIIIIII
    19Personalul tehnic aeronautic civil care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautică civilăIIIIIII
  --------- Notă *) Baremele se stabilesc în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale privind certificarea personalului aeronautic civil navigant şi a controlorilor de trafic aerian.NOTĂ:Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.---------