LEGE nr. 323 din 28 noiembrie 2013pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 2 decembrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România în calitate de membru la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu 1.407 acţiuni, în valoare de 169.733.445 dolari SUA, în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 16 martie 2011. Valoarea capitalului vărsat este de 10.184.006,70 dolari SUA şi se achită până la data de 16 martie 2015, astfel: suma de 1.018.400,67 dolari SUA se plăteşte prin virament şi suma de 9.165.606,03 dolari SUA, prin bilet la ordin denominat în lei.  +  Articolul 2Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România în calitate de membru la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu 1.448 acţiuni, în valoare de 174.679.480 dolari SUA, în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 16 martie 2011. Valoarea capitalului vărsat este de 10.480.768,80 dolari SUA şi se achită până la data de 16 martie 2016, astfel: suma de 1.048.076,88 dolari SUA se plăteşte prin virament şi suma de 9.432.691,92 dolari SUA, prin bilet la ordin denominat în lei.  +  Articolul 3Plata acţiunilor subscrise în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 612/2011 şi Rezoluţiei nr. 613/2011 se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale, aferent anului 2015 pentru majorarea selectivă a capitalului şi, respectiv, aferent anului 2016 pentru majorarea generală de capital.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 28 noiembrie 2013.Nr. 323.-----