LEGE nr. 321 din 28 noiembrie 2013pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 2 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (7) al articolului 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Beneficiază, pe toată durata mandatului, de drepturile de transport prevăzute la alin. (1), (4), (6) și deputații și senatorii care efectuează deplasări în țară, ca urmare a hotărârilor birourilor permanente ale celor două Camere, deciziei președintelui Camerei Deputaților și, respectiv, Senatului, a liderilor de grup și a președinților comisiilor parlamentare, pentru activități legate de exercitarea mandatului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  București, 28 noiembrie 2013.Nr. 321.-----