RECTIFICARE nr. 102 din 14 noiembrie 2013referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 2 decembrie 2013    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se fac următoarele rectificări:- la art. I pct. 5 [cu referire la art. 20 lit. h)], pct. 6 [cu referire la art. 20^1 alin. (1) lit. a) pct. 3], pct. 7 [cu referire la art. 20^1 alin. (1) lit. b) pct. 5] şi pct. 39 [cu referire la art. 117 lit. h) pct. 4], în loc de: "un an" se va citi: "1 an";- la art. I pct. 44 [cu referire la art. 147^2 alin. (1) lit. a)], în loc de: "... să se înregistreze în scopuri de TVA în România poate beneficia..." se va citi: "...să se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate beneficia...";- la art. I pct. 52 [cu referire la art. 153 alin. (1) partea introductivă], în loc de: "... ce implică operaţiuni taxabile scutite de taxa pe valoarea adăugată ..." se va citi: "... ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată ..."._________