ORDONANTA nr. 42 din 24 iulie 1998privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998    În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 7 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Soldele de funcţie şi de grad ale personalului militar din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala se majorează cu 25% .  +  Articolul 2Coeficienţii soldelor de grad se majorează suplimentar cu 0,5.  +  Articolul 3Salariile de baza ale unor categorii de muncitori, la care salarizarea se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare, precum şi ale personalului civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, care nu au beneficiat de cresteri salariale din anul 1995 şi până în prezent, se majorează cu 25% .  +  Articolul 4Personalul militar şi civil care are titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul prevăzut la art. 1, în domeniul pentru care au primit acest titlu, beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din solda de funcţie, respectiv din salariul de baza.  +  Articolul 5Modul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe se va stabili prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 octombrie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- p. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Constantin Degeratu,secretar de stat Ministru de stat, ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministru de interne,Teodor Zaharia,secretar de stat Directorul Serviciului Romande Informaţii,Costin GeorgescuDirectorul Serviciuluide Informaţii Externe,Catalin HarnageaDirectorul Serviciuluide Protecţie şi Paza,Anghel Andreescup. Directorul Serviciului deTelecomunicaţii Speciale,colonel inginer Mircea Anghelp. Ministrul muncii şi protecţieisociale,Norica Nicolai,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel Daianu-----------