HOTĂRÂRE nr. 915 din 20 noiembrie 2013privind completarea anexelor nr. 1-5 şi 7-9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 28 noiembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexele nr. 1-5 şi 7-9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Titluri de calificare care atestă formarea de bază în medicină", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Diploma "doktor medicine/doktorica medicine" │ Medicinski fakulteti sveucilista u Republici Hrvatskoj │ 1 iulie 2013"2. La anexa nr. 2 "Titluri de calificare de medic specialist", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Diploma o specijalistickom usavrsavanju │ Ministarstvo nadlezno za zdravstvo │ 1 iulie 2013"3. La anexa nr. 3 "Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale Uniunii Europene", în tabelele "Anestezie şi terapie intensivă" şi "Chirurgie generală", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina │ Opca kirurgija"4. La anexa nr. 3, în tabelele "Neurochirurgie" şi "Obstetrică-ginecologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Neurokirurgija │ Ginekologija i opstetricija"5. La anexa nr. 3, în tabelele "Medicină internă" şi "Oftalmologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Opca interna medicina │ Oftalmologija i optometrija"6. La anexa nr. 3, în tabelele "Otorinolaringologie" şi "Pediatrie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Otorinolaringologija │ Pedijatrija"7. La anexa nr. 3, în tabelele "Pneumologie" şi "Urologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Pulmologija │ Urologija"8. La anexa nr. 3, în tabelele "Ortopedie" şi "Anatomie patologică", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Ortopedija i traumatologija │ Patologija"9. La anexa nr. 3, în tabelele "Neurologie" şi "Psihiatrie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Neurologija │ Psihijatrija"10. La anexa nr. 3, în tabelele "Radiologie - imagistică medicală" şi "Radioterapie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Klinicka radiologija │ Onkologija i radioterapija"11. La anexa nr. 3, în tabelele "Chirurgie plastică şi microchirurgie" şi "Medicină de laborator", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Plasticna, rekonstrukcijska i estetska kirurgija"12. La anexa nr. 3, în tabelele "Microbiologie-bacteriologie" şi "Biochimie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Klinicka mikrobiologija"13. La anexa nr. 3, în tabelele "Imunologie" şi "Chirurgie toracică", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Alergologija i klinicka imunologija"14. La anexa nr. 3, în tabelele "Chirurgie pediatrică" şi "Chirurgie vasculară", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Djecja kirurgija │ Vaskularna kirurgija"15. La anexa nr. 3, în tabelele "Cardiologie" şi "Gastroenterologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Kardiologija │ Gastroenterologija"16. La anexa nr. 3 în tabelele "Reumatologie" şi "Hematologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Reumatologija │ Hematologija"17. La anexa nr. 3, în tabelele "Endocrinologie" şi "Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Endokrinologija i dijabetologija │ Fizikalna medicina i rehabilitacija"18. La anexa nr. 3, în tabelele "Neurologie şi psihiatrie" şi "Dermatovenerologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ │ Dermatologija i venerologija"19. La anexa nr. 3, în tabelele "Radiologie" şi "Psihiatrie pediatrică", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Klinicka radiologija │ Djecja i adolescentna psihijatrija"20. La anexa nr. 3, în tabelele "Geriatrie şi gerontologie" şi "Nefrologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ │ Nefrologija"21. La anexa nr. 3, în tabelele "Boli contagioase" şi "Sănătate Publică şi Management", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Infektologija │ Javnozdravstvena medicina"22. La anexa nr. 3, în tabelele "Farmacologie" şi "Medicina muncii", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Klinicka farmakologija s toksikologijom │ Medicina rada i sporta"23. La anexa nr. 3, în tabelele "Alergologie" şi "Medicină nucleară", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Alergologija i klinicka imunologija │ Nuklearna medicina"24. La anexa 3, în tabelul "Chirurgie maxilo-facială (formare de bază în medicină)", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Maksilofacijalna kirurgija"25. La anexa nr. 3, în tabelul "Hematologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska"26. La anexa nr. 3, în tabelele "Stomatologie" şi "Dermatologie", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska"27. La anexa nr. 3, în tabelele "Venerologie" şi "Medicină tropicală", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska"28. La anexa nr. 3, în tabelele "Chirurgie gastrointestinală" şi "Medicină de urgenţă", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Abdominalna kirurgija │ Hitna medicina"29. La anexa nr. 3, în tabelele "Neurofiziologie clinică" şi "Chirurgie oro-dentară şi maxilo-facială (formare de bază în medicină şi formare în medicină dentară)", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska"30. La anexa nr. 4 "Titluri de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Diploma o specijalistickom usavrsavanju │ specijalist obiteljske medicine │ 1 iulie 2013"31. La anexa nr. 5 "Titluri de calificare care atestă formarea de bază ca medic dentist", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Diploma "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine" │Fakulteti sveucilista u Republici Hrvatskoj │ │ doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine │ 1 iulie 2013;"32. La anexa nr. 7 "Titluri de calificare ca farmacist", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Diploma "magistar farmacije/magistra farmacije" │ Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveucilista u ZagrebuMedicinski fakultet Sveucilista u SplituKemijsko-tehnoloski fakultet Sveucilista u Splitu │ 1 iulie 2013;"33. La anexa nr. 8 "Titluri de calificare de asistent medical generalist", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ 1. Svjedodzba "medicinska sestra opce njege/medicinski tehnicar opce njege" 2. Svjedodzba "prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva" │ 1. Srednje strukovne skole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije "medicinska sestra opce njege/medicinski tehnicar opce njege" 2. Medicinski fakulteti sveucilista u Republici HrvatskojSveucilista u Republici HrvatskojVeleucilista u Republici Hrvatskoj │ 1. medicinska sestra opce njege/medicinski tehnicar opce njege 2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva │ 1 iulie 2013"34. La anexa nr. 9 "Titluri de calificare de moaşă", după rândul referitor la Franţa se introduce un nou rând cu următorul cuprins:"Hrvatska │ Svjedodzba "prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveucilisna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva" │ Medicinski fakulteti sveucilista u Republici HrvatskojSveucilista u Republici HrvatskojVeleucilista i visoke skole u Republici Hrvatskoj │ prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva │ 1 iulie 2013"Prezenta hotărâre transpune integral prevederile referitoare la recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi, respectiv, moaşă, cuprinse în Directiva 2013/25/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului la liberă stabilire şi în cel al libertăţii de a presta servicii, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, de modificare şi completare a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, rectificată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen Nicolăescup. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentruînvăţământ superior,cercetare ştiinţifică şidezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 20 noiembrie 2013.Nr. 915.-----