ORDIN nr. 1.261 din 10 octombrie 2013privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru viza anuală
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 25 noiembrie 2013  În temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tarifele pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru viza anuală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită la depunerea solicitării în vederea verificării pentru fiecare punct de lucru în care se desfăşoară activitatea de examinare a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor.  +  Articolul 2Tarifele prevăzute la art. 1 alin. (1) se plătesc în lei, în contul RO58TREZ7005032XXX001068, ATCP Municipiul Bucureşti, deschis pe titularul Ministerul Transporturilor, şi se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 3Direcţia medicală va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Cristian-Mihai Marinescu,secretar general adjunctBucureşti, 10 octombrie 2013.Nr. 1.261.  +  Anexa TARIFEpentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/saupsihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilorpentru examinarea personalului cu atribuţii însiguranţa transporturilor, precum şi pentru viza anuală
  Nr. crt. Denumirea Tarif (lei)
  1. Tarif pentru agrearea unităţilor medicale 1.500
  2. Tarif pentru agrearea unităţilor psihologice 500
  3. Tarif pentru acordarea vizei anuale unităţilor medicale 1.000
  4. Tarif pentru acordarea vizei anuale unităţilor psihologice 300
  ---------