ORDIN nr. 1.330 din 6 noiembrie 2013privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 22 noiembrie 2013    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei achiziţii publice nr. E.N. 11.149 din 5 noiembrie 2013,având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul ILista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea I "Dispozitive medicale", după poziţia 110 se introduce o nouă poziţie, poziţia 110^1, cu următorul cuprins: "Sisteme de neuronavigaţie ultrasonografică".2. La secţiunea I poziţia 111 , sintagma "Echipamente pentru diagnostic" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "Sistem integrat de neuronavigaţie ultrasonografică".3. La secţiunea I, după poziţia 111 se introduce o nouă poziţie, poziţia 111^1, cu următorul cuprins: "Echipamente pentru diagnostic".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 6 noiembrie 2013.Nr. 1.330.-------