LEGE nr. 303 din 15 noiembrie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 19 noiembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010, cu următoarea modificare:La anexa nr. 1, titlul VII «Accize și alte taxe speciale», nr. crt. 3 «Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri» se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (echivalent euro/U.M.)
  3. Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri hl de produs
  3.1. liniștite, din care: 10,00
  3.1.1. cidru de mere și de pere cu codurile NC 2206 00 51 și NC 2206 00 81 0,00
  3.1.2. hidromel cu codurile NC 2206 00 59 și NC 2206 00 89 obținut prin fermentarea unei soluții de miere în apă 0,00
  3.2. spumoase 45,00
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 15 noiembrie 2013.Nr. 303.________