ORDIN nr. 21 din 23 iunie 1998privind înfiinţarea Registrului cinematografiei şi aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi funcţionarea Registrului cinematografiei şi pentru clasificarea operelor cinematografice
EMITENT
  • OFICIUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 23 iulie 1998    Preşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei,în baza prevederilor art. 6 lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional şi ale Hotărârii Guvernului nr. 311/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se înfiinţează Registrul cinematografiei.  +  Articolul 2Se aprobă Normele metodologice*) pentru organizarea şi funcţionarea Registrului cinematografiei şi pentru clasificarea operelor cinematografice, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia Registrul cinematografiei va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------- Notă *) Normele metodologice se publică ulterior.Preşedintele OficiuluiNaţional al Cinematografiei,Radu Gabrea---------