HOTĂRÂRE nr. 784 din 9 octombrie 2013privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională antidrog 2013-2020, denumită în continuare Strategia națională, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Agenția Națională Antidrog, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituția prefectului, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia națională.  +  Articolul 4Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia națională se asigură de către fiecare instituție/autoritate publică implicată, în raport cu termenele de realizare și resursele disponibile în bugetele proprii.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Tudor Prisecaru,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  București, 9 octombrie 2013.Nr. 784.  +  ANEXA nr. 1STRATEGIE NAȚIONALĂantidrog 2013-2020  +  ANEXA nr. 2PLAN DE ACȚIUNEîn perioada 2013-2016pentru implementarea Strategiei naționale antidrog în perioada 2013-2016