LEGE nr. 296 din 14 noiembrie 2013pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 noiembrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 37, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care funcţionează."2. La articolul 37, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Cauzele aflate în curs de judecată la data începerii funcţionării tribunalelor specializate, potrivit art. 142 alin. (1), se vor trimite acestora, pe cale administrativă, din oficiu, spre soluţionare. Tribunalul specializat este competent şi în caz de trimitere spre rejudecare."3. La articolul 142, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 142. - (1) Datele la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate, judeţele şi localităţile în care vor începe să funcţioneze, denumirea acestora, precum şi domeniile în care vor funcţiona se stabilesc, în mod eşalonat, prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii."4. La anexa nr. 1, titlul literei B se modifică şi va avea următorul cuprins:"B. TRIBUNALELE, TRIBUNALELE SPECIALIZATE, PARCHETELE DE PE LÂNGĂ TRIBUNALE ŞI TRIBUNALE SPECIALIZATE ŞI LOCALITĂŢILE DE REŞEDINŢĂ"5. La anexa nr. 1 litera B, denumirea coloanei a doua din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:"Tribunalul şi tribunalul specializat"6. La anexa nr. 1 litera C, denumirea coloanei a doua din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:"Tribunalele şi tribunalele specializate cuprinse în circumscripţia curţii de apel"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 14 noiembrie 2013.Nr. 296.-----