HOTĂRÂRE nr. 59 din 8 noiembrie 2013pentru aprobarea Normei nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 14 noiembrie 2013    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de necesitatea clarificării aspectelor procedurale legate de realizarea de către organismele de plasament colectiv (O.P.C.) de investiţii în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin, inclusiv cele legate de eligibilitatea emitenţilor şi giranţilor, responsabilitatea societăţii de administrare a investiţiilor/organelor de conducere ale societăţilor de investiţii autoadministrate cu privire la urmărirea respectării scadenţei biletelor la ordin şi a evitării conflictelor de interese, precum şi de necesitatea instituirii în cazul altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) a unor limite maxime de deţinere în bilete la ordin, precum şi a unor limite individuale pe emitent, prin raportare la limitele investiţionale aplicabile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) şi cu luarea în considerare a specificului investiţional al respectivelor A.O.P.C.,în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,în urma deliberărilor din şedinţa din data de 6 noiembrie 2013,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Norma nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin.  +  Articolul 2Norma menţionată la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Norma menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleAutorităţii de Supraveghere Financiară,Daniel Dăianu,prim-vicepreşedinteBucureşti, 8 noiembrie 2013.Nr. 59.NORMA 14 08/11/2013