ORDIN nr. 2.176 din 14 octombrie 2013privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 2.176 din 14 octombrie 2013
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 931 din 30 octombrie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013  În baza:- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08;- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Georgeta Bratu,secretar de statPreşedintele InstitutuluiNaţional de Statistică,Tudorel Andrei  +  Anexa LISTAocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şicompletează Clasificarea ocupaţiilor dinRomânia - nivel de ocupaţie (şase caractere)
  1. arbitru codul - 243221
  2. asistent analist de informaţii codul - 413207
  3. ambulanţier codul - 325802
  4. asistent de medicină dentară codul - 325103
  5. asistent de profilaxie stomatologică codul - 325102
  6. asistent registrator principal codul - 261923
  7. auditor în managementul riscului codul - 242116
  8. conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice codul - 262110
  9. conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice codul - 262111
  10. conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice codul - 262112
  11. conservator/restaurator pictură murală codul - 262108
  12. conservator/restaurator pictură pe lemn codul - 262109
  13. conservator/restaurator vitralii şi componente artistice din sticlă la monumente istorice codul - 262113
  14. consilier cadastru codul - 216507
  15. evaluator de risc la securitatea fizică codul - 242115
  16. inspector/referent în gestiunea materialelor şi mijloacelor fixe codul - 214953
  17. maistru silvic codul - 314309
  18. manager de facilităţi codul - 242117
  19. montator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice codul - 821223
  20. ofiţer de control doping (studii medii) codul - 342218
  21. ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene codul - 242227
  22. operator echipamente de termografie codul - 313908
  23. operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată codul - 711407
  24. operator în ferme ecologice mixte codul - 314205
  25. operator registrator de urgenţă codul - 422307
  26. referent de stare civilă codul - 411003
  27. specialist în iluminat codul - 214237
  28. specialist în management şi remediere situri contaminate codul - 213309
  29. specialist SIG/IT codul - 252901
  30. steward sportiv codul - 342219
  31. subinginer cadastru codul - 216508
  32. subinginer chimist codul - 214536
  33. şef birou analize economice codul - 121130
  34. şef birou calitate codul - 132112
  35. şef birou contabilitate codul - 121129
  36. şef birou corp control codul - 121310
  37. şef birou tehnic codul - 132111
  38. şef birou financiar codul - 121128
  39. şef birou import-export codul - 132453
  40. şef birou resurse umane codul - 121209
  41. şef serviciu plan producţie codul - 132113
  42. şef structură de securitate codul - 132114
  43. tehnician cadastru codul - 311808
  44. tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante codul - 321403
  Se mută ocupaţia "expert criminalist" din Grupa de bază 3411 "Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi" în Grupa de bază 2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare" şi va avea codul 261902.Se radiază ocupaţia "şef oficiu cadastru", cod 131113.Se radiază ocupaţia "cercetător în cadastru", cod 211441.Se radiază ocupaţia "inginer de cercetare în cadastru", cod 211442.Se radiază ocupaţia "asistent de cercetare în cadastru", cod 211443.-----