REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 26 mai 2003 (*actualizată*)"Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii"(actualizată până la data de 6 ianuarie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 ianuarie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 575 din 14 aprilie 2006; ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007; ORDINUL nr. 357 din 25 mai 2009; ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorNOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:**) Conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, în tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagmele de mai jos se înlocuiesc după cum urmează: a) sintagma "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate"; b) sintagma "siguranţă la foc" cu sintagma "securitate la incendiu"; c) sintagma "igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului" cu sintagma "igienă, sănătate şi mediu"; d) sintagma "izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie" cu sintagma "economie de energie şi izolare termică".***) Prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Prin HOTĂRÂREA nr. 361 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 27 aprilie 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.HOTĂRÂREA nr. 361 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 27 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 33 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 27 ianuarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei abrogată prin HOTĂRÂREA nr. 1.631 din 29 decembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2010.Prin HOTĂRÂREA nr. 19 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor. HOTĂRÂREA nr. 19 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată prin HOTĂRÂRE nr. 738 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 7 iulie 2003, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului. HOTĂRÂREA nr. 738 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 7 iulie 2003, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi de HOTĂRÂREA nr. 387 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 2 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. HOTĂRÂREA nr. 387 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 2 mai 2007 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri. HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2009 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.634 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. HOTĂRÂREA nr. 741 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetarii. HOTĂRÂREA nr. 410 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.Denumirea acestor ministere, din cuprinsul formei actualizate, a fost modificată în mod corespunzător.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul îndrumător stabileşte modul în care se efectuează atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii, pentru profesiile reglementate «verificator de proiect atestat», «expert tehnic atestat» şi «responsabil tehnic cu execuţia», în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010. (2) Verificarea şi expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor se efectuează de către specialişti atestaţi, atât la lucrările noi, cat şi la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii şi îmbunătăţire a terenului de fundare. (3) În înţelesul prezentului îndrumător, specialişti pot fi cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care doresc să acceadă la profesiile reglementate prevăzute la alin. (1) şi să le exercite în România, în mod independent sau ca salariaţi.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010. (4) Prevederile prezentului îndrumător se aplică şi specialiştilor cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obţinute pe teritoriul unui stat terţ, dacă aceştia au o experienţă profesională de 3 ani în profesiile reglementate prevăzute la alin. (1) pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale şi doresc să le exercite în România.-------------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010.  +  Articolul 2 (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor şi detaliilor de execuţie pe baza cărora se executa construcţiile este obligatorie verificarea tehnica de calitate a acestora de către specialişti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţîn unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare:A - rezistenţă mecanică şi stabilitate;------------Lit. A a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".B - siguranţa în exploatare;C - securitate la incendiu;------------Lit. C a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "siguranţă la foc" cu sintagma "securitate la incendiu".D - igienă, sănătate şi mediu;------------Lit. D a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de lit. c) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului" cu sintagma "igienă, sănătate şi mediu";E - economie de energie şi izolare termică;------------Lit. E a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de lit. d) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie" cu sintagma "economie de energie şi izolare termică".F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor.  +  Capitolul II Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte de construcţii  +  Articolul 3 (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialiştilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului***). (2) Componenta comisiilor tehnice de examinare se aproba de secretarul de stat coordonator din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***), la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptaţi şi specialişti desemnaţi de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri***).  +  Articolul 4Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, astfel:Pentru construcţii şi arhitectura:----------------------------------A1 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn;------------Lit. A1 a art. 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".A2 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura de rezistenta din metal, lemn;------------Lit. A2 a art. 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".A4 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele;------------Lit. A4 a art. 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".A5 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de cai ferate;------------Lit. A5 a art. 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".A6 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine;------------Lit. A6 a art. 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".A7 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;------------Lit. A7 a art. 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".A9 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;------------Lit. A9 a art. 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".Af - Rezistenţa mecanică şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ;------------Lit. Af a art. 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".B1 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;B2 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele;B3 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de cai ferate;B4 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine;B5 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;B7 - Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;B9 - Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;C - Securitate la incendiu în construcţii pentru toate domeniile;------------Lit. C a art. 4 a fost modificată de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "siguranţă la foc" cu sintagma "securitate la incendiu".D - Igienă, sănătate şi mediu pentru toate domeniile;------------Lit. D a art. 4 a fost modificată de lit. c) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului" cu sintagma "igienă, sănătate şi mediu".E - Economie de energie şi izolare termică în construcţii pentru toate domeniile;------------Lit. E a art. 4 a fost modificată de lit. d) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie" cu sintagma "economie de energie şi izolare termică".F - Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile.Pentru instalaţii:------------------- pentru toate cerinţele A, B, C, D, E, F;- pentru toate domeniile de construcţii;- pentru specialitatile:Is - Instalaţii sanitare, care cuprind:● instalaţii sanitare interioare;● instalaţii exterioare de alimentare cu apa;● instalaţii exterioare de canalizare;● instalaţii de stingere a incendiilor;It - Instalaţii termice, care cuprind:● instalaţii de încălzire;● instalaţii de ventilare;● instalaţii de climatizare şi frig;● instalaţii de prevenire a incendiilor;Ig - Instalaţii de gaze, care cuprind:● instalaţii interioare de gaze naturale;● instalaţii exterioare de gaze naturale;● instalaţii de gaze lichefiate;● instalaţii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;Ie - Instalaţii electrice, care cuprind:● instalaţii electrice, inclusiv pentru curenţi slabi;● instalaţii de protecţie la descărcări atmosferice;● instalaţii de automatizare şi semnalizare pentru instalaţii sanitare, termice şi de gaze;● instalaţii de avertizare şi de prevenire a incendiilor;● instalaţii de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor.  +  Articolul 5 (1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori, inginerii geologi, arhitecţii, inginerii de instalaţii pentru construcţii, inginerii cu specialitatea petrol şi gaze şi inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii, cu experienţa şi vechime în profesie, conform prevederilor prezentei reglementări tehnice. (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A şi B, în unul sau mai multe domenii (A1-A9, Af, B1-B9), iar pentru cerinţele C, D, E, F pot fi atestaţi în toate domeniile. (3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleaşi condiţii ca şi inginerii constructori, mai puţîn la cerinţa esenţială A - rezistenţă mecanică şi stabilitate.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate". (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori şi arhitecţi atestarea pentru tot domeniul sau, după caz, pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul şi în legitimaţia de atestare. (5) Inginerii de instalaţii şi inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile, la una, doua sau la toate specialitatile pentru cerinţele A, B, C, D, E, F. (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile.  +  Articolul 6 (1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile, iar pentru instalaţii, în toate specialitatile. (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii). (3) Inginerii şi arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte - vechimea în funcţie de minimum 8 ani; b) pentru expert tehnic - vechimea în funcţie de minimum 12 ani.------------Lit. b) a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007. (4) Candidaţii menţionaţi la alin. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 7 (1) Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialişti, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. (2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***) de către orice solicitant, cetăţean român, în vederea atestării în profesia reglementată «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecţi, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii cu specialitatea petrol şi gaze, pentru care se solicită atestarea; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată; d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; solicitantul inginer specializat în proiectare instalaţii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimaţia de instalator autorizat, emisă de autoritatea naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacă este cazul; e) memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.) şi precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu, cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive); f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării; h) declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010. (3) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***), în calitate de autoritate română competentă, în vederea atestării în profesia reglementată «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel: a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e), f) şi g); b) dovada naţionalităţii solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată -, însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente; d) document de atestare a experienţei profesionale a solicitantului privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă; e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010.  +  Articolul 8 (1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii; absolvenţii români cu diploma obţinută în străînătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării***); b) să fie inginer geolog, absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginereasca; c) să fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectura; d) să fie inginer de instalaţii, absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii; inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile şi specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti pot fi admişi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului***) din comisie; specialiştii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6; e) sa fi desfăşurat o activitate de proiectare ca inginer constructor, de instalaţii sau arhitect de cel puţîn 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente, în domeniul şi specialitatea solicitate, sau 4 ani activitate în proiectare şi 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens, precizată în memoriul de activitate; f) inginerul geolog sa fi desfăşurat o activitate de cel puţîn 8 ani în proiectare, cercetare sau învăţământ superior, legată de rezistenţa mecanică şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ;------------Lit. f) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate". g) inginerul în specialitatea petrol şi gaze să aibă o activitate de cel puţîn 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi şi inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol şi gaze, dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în aceasta specialitate şi sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii, care se completează cu încă doi sau trei specialişti în domeniul gazelor, din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri***) - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.  +  Capitolul III Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii  +  Articolul 9 (1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art. 2 alin. (2) şi pentru următoarele domenii de construcţii:I - Construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;II - Construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie, poduri, tunele;III - Construcţii de cai ferate;IV - Construcţii de porturi şi platforme marine;V - Construcţii şi amenajări hidrotehnice;VII - Construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;IX - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;XI - Lucrări speciale de fundaţii. (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor, autorizările pe care le obţîn persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" - S.A., Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor.  +  Articolul 10Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnica.  +  Articolul 11 (1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării şi acceptării acestora de către comisii de specialişti, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. (2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***) de către orice solicitant, cetăţean român, în vederea atestării în profesia reglementată «responsabil tehnic cu execuţia», cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru care se solicită atestarea; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate; d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; e) memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate şi a funcţiei îndeplinite; f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării; h) declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010. (3) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***), în calitate de autoritate română competentă, în vederea atestării în profesia reglementată «responsabil tehnic cu execuţia», cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel: a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e), f) şi g); b) dovada naţionalităţii solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate, însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare a diplomei, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente; d) document de atestare a experienţei profesionale a solicitantului privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă; e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României.-------------Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010.  +  Articolul 12 (1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii, arhitect sau conductor arhitect, absolvent al unei facultăţi de arhitectura; b) sa fi desfăşurat o activitate de execuţie de cel puţîn 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta, ori 4 ani vechime în execuţie şi 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii, precizată în memoriul de activitate; c) sa cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii, referitoare la execuţia lucrărilor. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi şi ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. (3) Pentru domeniul XI se pot atesta şi ingineri geologi, ingineri de foraj şi ingineri de utilaje pentru construcţii. (4) Inginerii sau subinginerii, absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic, care au executat construcţii metalice deosebite, de genul: structuri metalice de rezistenta care urmează a fi inglobate în beton; structuri metalice şi acoperisuri la hale industriale, sali de sport etc.; construcţii metalice înalte (antene înalte, faruri, turnuri de facle); estacade metalice complexe pentru sustinere de conducte şi benzi, pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificarii în certificatul de atestare şi în legitimatie ca pot desfăşura aceasta activitate numai pentru subdomeniul respectiv.  +  Capitolul IV Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii  +  Articolul 13 (1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A, B, C, D, E, F, pe domenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, conform prevederilor art. 4. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile, pentru toate specialitatile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii).  +  Articolul 14 (1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării şi acceptării acestora de către o comisie de specialişti, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. (2) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetăţean român, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***) în vederea atestării în profesia reglementată «expert tehnic», cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele şi datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum şi domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, arhitecţi, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii şi inginerii în specialitatea petrol şi gaze, în care se solicită atestarea; b) copie de pe actul de identitate al solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată, precum şi, după caz, diploma de doctor inginer sau doctor arhitect; d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; solicitantul inginer specializat în proiectare instalaţii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimaţia de instalator autorizat, emisă de autoritatea naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacă este cazul; e) memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii), din care să rezulte experienţa, competenţa şi titlurile ştiinţifice obţinute; f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat; g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării; h) declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010. (3) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***), în calitate de autoritate română competentă, în vederea atestării în profesia reglementată «expert tehnic», cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel: a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e), f) şi g); b) dovada naţionalităţii solicitantului; c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată -, însoţită de documentul de recunoaştere/echivalare a diplomei, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, precum şi, după caz, copie de pe diploma de doctor inginer sau doctor arhitect; d) document de atestare a experienţei profesionale a solicitantului privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă; e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie; f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de pct. 8 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010.  +  Articolul 15Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor, inginer geolog, inginer de instalaţii, inginer în specialitatea petrol şi gaze sau arhitect, absolvent al facultăţilor sau institutelor respective; inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile şi specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucureşti pot fi admişi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului***) din comisie; b) inginerul constructor, arhitectul şi inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea şi o vechime minimă de 12 ani în proiectare, cercetare, execuţie, învăţământ superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare să fie de minimum 8 ani;------------Lit. b) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007. c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei mecanice şi a stabilităţii*) terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ şi o vechime minimă de 12 ani în proiectare, cercetare, execuţie, învăţământ superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare să fie de minimum 8 ani.------------Lit. c) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, în tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagma "rezistenţă şi stabilitate" a fost înlocuită cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate";  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 15^1 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***), în calitate de autoritate română competentă, confirmă primirea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3), la art. 11 alin. (2) şi (3) şi la art. 14 alin. (2) şi (3), în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora, şi informează solicitantul, după caz, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi în format electronic, cu privire la documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentului îndrumător. (2) Procedura de examinare a cererii şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3), la art. 11 alin. (2) şi (3) şi la art. 14 alin. (2) şi (3) se finalizează prin emiterea unei decizii motivate, în termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant. (3) În cazul aplicării regimului general de recunoaştere a titlurilor de calificare şi al recunoaşterii experienţei profesionale, termenul prevăzut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) şi la art. 14 alin. (3) poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice. (4) În cazul în care există dubii asupra unor documente prevăzute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) şi la art. 14 alin. (3), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***), în calitate de autoritate română competentă, poate cere autorităţii competente din statul membru emitent confirmarea autenticităţii acestora. (5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***) poate decide, după caz, anterior susţinerii examenului prevăzut la art. 3 alin. (1), parcurgerea de către solicitantul cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European a unui stagiu de adaptare, în condiţiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de până la un an. (6) Documentul de confirmare prevăzut la alin. (1) şi decizia prevăzută la alin. (2) se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi în format electronic solicitanţilor, se afişează pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului***) în termen de 10 zile de la emiterea acestora şi produc efecte de la data comunicării. (7) Decizia prevăzută la alin. (2) sau absenţa acesteia, după caz, poate fi atacată în faţa instanţelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Sub sancţiunea nulităţii, decizia prevăzută la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul şi instanţa jurisdicţională unde aceasta poate fi contestată.-------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 1.083 din 17 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010.  +  Articolul 16Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A - rezistenţă mecanică şi stabilitate are obligaţia sa verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul, precum şi celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A, prevăzute de legislaţia în vigoare.------------Art. 16 a fost modificat de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma "rezistenţă mecanică şi stabilitate".  +  Articolul 16^1Abrogat.------------Art. 16^1 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 357 din 25 mai 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 1 iunie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1 din ORDINUL nr. 357 din 25 mai 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 1 iunie 2009, taxa privind cheltuielile de examinare în vederea atestării este în cuantum de 150 lei pentru: a) atestarea auditorilor energetici, în conformitate cu prevederile Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, pentru fiecare competenţă - verificatori de proiecte, experţi tehnici sau responsabili tehnici cu execuţia -, în conformitate cu prevederile reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Taxa prevăzută la alin. (1) se suportă de către fiecare candidat şi se achită în contul de venituri extrabugetare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului***).Din sumele rezultate potrivit prevederilor alin. (1) se pot efectua cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi de capital necesare desfăşurării activităţii de atestare tehnico-profesională.  +  Articolul 17 (1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. 2. (2) Stampilele specialiştilor verificatori de proiecte, experţilor tehnici şi responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. 3. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is, It, Ig, Ie, în semicerc se vor cuprinde şi literele care definesc cerinţele de calitate: A, B, C, D, E, F. (4) Certificatul, legitimaţia şi ştampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă: specialitatea, domeniile şi cerinţele pentru care a fost atestat, cu initialele acestora. (5) Legitimatiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului***), în vederea continuării activităţii. În acest scop, specialiştii atestaţi vor prezenta registrul de evidenta a activităţii depuse, care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.  +  Articolul 18Condiţiile de vechime minima prevăzute la art. 8, 12 şi 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului***), pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare, în cazul în care specialiştii dovedesc ca au realizari anterioare deosebite în domeniile sau specialitatile în care solicită atestarea.  +  Articolul 19Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenta neloială, abuz de încredere, fals sau alta infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.  +  Articolul 20Beneficiarii vor solicita specialiştilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimaţia care confirma domeniul sau partea de domeniu şi, respectiv, specialitatea în care aceştia au fost atestaţi, precum şi termenul de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 21Solicitanţii respinşi de comisia de examinare pot reveni cu o noua cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. În acest scop, solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie şi realizările din ultima perioadă de activitate.  +  Articolul 22Certificatul de atestare se suspenda de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare, în cazul în care se constata: a) neincadrarea proiectelor şi detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare; b) efectuarea unor expertize care nu respecta prevederile Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii, specialităţi sau cerinţe, altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea; d) coordonarea tehnica a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea; e) netinerea la zi a registrului de evidenta a expertizelor, a proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate şi/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic.  +  Articolul 23 (1) Specialiştii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îşi vor desfăşura în continuare activitatea în domeniile şi specialitatile menţionate în certificatele şi legitimatiile de atestare. (2) Specialiştii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori considera necesar numai la specialiştii atestaţi pentru cerinţa Af, în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor şi ale masivelor de pământ (fundarea pe terenuri sensibile la inmuiere, terenuri argiloase cu contracţii şi umflari mari, pământuri lichefiabile etc., precum şi terenuri instabile în panta, lucrări de consolidare şi impermeabilizare a terenului de fundare, fundaţii pe piloti, coloane, barete, pereţi mulati, ancoraje şi altele). (3) Proiectantii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af, inclusiv verificarea studiului geotehnic, acolo unde considera ca este cazul. (4) Agenţii economici care executa construcţii vor apela de câte ori considera necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI, pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin. (3).  +  Articolul 24Specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi sa anunţe orice modificare de domiciliu şi/sau telefon, survenită ulterior atestării, Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului***).  +  Articolul 25Procedura de examinare şi atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii va fi elaborata de către Direcţia generală tehnica în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului***).  +  Articolul 26Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnica.  +  Anexa 1--------la reglementarea tehnica------------------------Domnule ministru,Subsemnatul (subsemnata) ................................... născut (născută) la data de ............................................ în comuna/oraşul ........................................... judeţul ............................... ţara ........................... domiciliat (domiciliată) în comuna/oraşul .......................... judeţul ....................... str. ................ nr. ......... bl. ............ sc. .......... et. ...., ap. ........ sectorul ........ fiul (fiica) lui ............................................................ şi al (a) .............................. posesorul (posesoarea) diplomei de ................... având nr. ......................... eliberata de ........................ din oraşul ........................... promotia ................................. ţara ............................... solicit atestarea tehnico-profesională pentru calitatea de ................. în domeniul (domeniile) - pentru construcţii - sau specialitatea (specialitatile) - pentru instalaţii................ pentru următoarele cerinţe de calitate: ....................................În susţinerea cererii anexez următoarele acte:1. Memoriu de activitate2. Recomandare din partea ................................. având calitatea de ....................................................3. Recomandare din partea ................................. având calitatea de ....................................................4. Recomandare din partea ................................. având calitatea de ....................................................5. Chitanţa nr. ................................. pentru plata tarifului de atestare6. Copie legalizată de pe diploma nr. ................... eliberata de ...........................................7*1). Copie legalizată de pe actul de echivalare a diplomei nr. .................................. eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării***) din România8. Copie legalizată de pe carnetul de muncă9. Declaraţie scrisă că nu am cazier judiciar sau copie legalizată de pe cazierul judiciar.Mentionez ca imi desfăşor activitatea în cadrul*2) ........... unde am calitatea de*3) ............................................... cu sediul în ....................... judeţul ........................ comuna/oraşul ................................. str. ............... telefon .............................. sectorul ............. .Declar că am luat cunoştinţa de obligaţiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale, în calitate de ................................, şi înţeleg să le respect întocmai.Localitatea ................ data ...........Semnătura .......................Domnului ministru al dezvoltării regionale şi turismului***)NOTĂ:Ceea ce nu corespunde se lasă necompletat.-----------*1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din alta ţara decât România.*2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale, firmei etc.) în care lucrează solicitantul.*3) Asociat, administrator, cenzor, salariat, după caz.  +  Anexa 2-------la reglementarea tehnica-------------------------------------Anexa 2 la reglementarea tehnică a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, conform art. II din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3-------la reglementarea tehnica------------------------NOTĂ:Numărul de pe ştampila este numărul certificatului de atestare şi al legitimaţiei specialistului posesor al ştampilei.Is, It, Ig şi Ie reprezintă specialitatile de instalaţii specificate la art. 4 din reglementarea tehnica.  +  Anexa 4-------la reglementarea tehnica-------------------------------------Anexa 4 la reglementarea tehnică a fost introdusă de art. III din ORDINUL nr. 651 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 24 august 2007, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.-------