HOTĂRÂRE nr. 22 din 4 noiembrie 2013pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 noiembrie 2013    În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera e^1) va avea următorul cuprins:"e^1) Compartimentul juridic;".2. La articolul 8 alineatul (1), litera c^2) va avea următorul cuprins:"c^2) asigură conducerea Compartimentului juridic;".3. Denumirea secţiunii 5^1 a capitolului VIII va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA 5^1Compartimentul juridic"4. Articolul 88^1 va avea următorul cuprins:"Art. 88^1. - Compartimentul juridic funcţionează în subordinea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."5. Articolul 88^2 va avea următorul cuprins:"Art. 88^2. - În cadrul Compartimentului juridic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie îşi desfăşoară activitatea consilieri juridici, care au calitatea de funcţionari publici."6. La articolul 88^3, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 88^3. - Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:".7. Articolul 88^4 va avea următorul cuprins:"Art. 88^4. - Atribuţiile personalului Compartimentului juridic se stabilesc prin fişa fiecărui post."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Înaltei Curţide Casaţie şi Justiţie,Livia Doina StanciuBucureşti, 4 noiembrie 2013.Nr. 22.--------