ORDIN nr. 4.932 din 29 august 2013pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 5 noiembrie 2013  În baza prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 2, cuprinzând Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 3, cuprinzând Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIRecunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat se fac în conformitate cu prevederile prezentului ordin începând cu sesiunile din anul 2014 ale examenului de bacalaureat.  +  Articolul IIIDirecţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 29 august 2013.Nr. 4.932.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)---------------------------------------LISTAexamenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelorlingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şiechivalate cu proba de evaluare a competenţeilingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată peparcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat1. Limba engleză  ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma/ │ │ │ │ │ │echivalare │ administrează examenul │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Preliminary English │PET │B1 │Promovat │University of Cambridge │ │ │Test/PET for SCHOOLS │ │ │ │- Cambridge English │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤Language Assessment/ │ │ 2.│First Certificate în │FCE │B2 │Promovat │former University of │ │ │English/First │ │ │ │Cambridge English for │ │ │Certificate în English│ │ │ │Speakers of Other │ │ │for SCHOOLS │ │ │ │Languages Examinations │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤(Cambridge ESOL) │ │ 3.│Certificate în │CAE │C1 │Promovat │www.cambridgeenglish.org│ │ │Advanced English │ │ │ │/British Council România│ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 4.│Certificate of │CPE │C2 │Promovat │ │ │ │Proficiency în English│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 5.│Business English │BEC │B1 │Promovat │ │ │ │Certificate │ │B2 │Promovat │ │ │ │- Preliminary │ │C1 │Promovat │ │ │ │- Vantage │ │ │ │ │ │ │- Higher │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 6.│International English │IELTS │Punctaj 0-9 │4-4,5 puncte B1 │British Council România;│ │ │Language Testing │ │ │5,0-6,0 puncte B2 │Cambridge English │ │ │System │ │ │6,5-7,0 puncte C1 │Language Assessment; │ │ │ │ │ │7,5-9,0 puncte C2 │IELTS Australia │ │ │ │ │ │ │www.ielts.org │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 7.│Test of English as a │TOEFL │Reading: 0-30 │57-86 puncte B1 │Educational Testing │ │ │Foreign Language - │(iBT) │Listening: │86-109 puncte B2 │Service (ETS) │ │ │Internet-based Tests │ │0-30 │110-120 puncte C1 │www.ets.org │ │ │ │ │Speaking: 0-30│ │ │ │ │ │ │Writing: 0-30 │ │ │ │ │ │ │Total: 0-120 │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 8.│Test of English for │TOEIC │Listening: │Listening: minimum 275│ │ │ │International │ │0-495 │Reading: minimum 275 │ │ │ │Communication │ │Reading: 0-495│Speaking: minimum 120 │ │ │ │ │ │Speaking: │Writing: minimum 120 │ │ │ │ │ │0-200 │ │ │ │ │ │ │Writing: 0-200│ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 9.│London Chamber of │LCCI │B1 │Au fost evaluate toate│Education Development │ │ │Commerce and Industry │ELSA │B2 │cele 4 competenţe şi a│International (EDI)/ │ │ │International │ │C1 │fost obţinut punctajul│www.lcciromania.ro │ │ │Qualifications - │ │ │minim, după cum │ │ │ │English Language │ │ │urmează: │ │ │ │Skills Assessment │ │ │Listening, Reading, │ │ │ │ │ │ │Writing, │ │ │ │ │ │ │Speaking = minimum 25 │ │ │ │ │ │ │de puncte │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │10.│London Chamber of │LCCI │B1 │Au fost evaluate toate│ │ │ │Commerce and Industry │JETSET │B2 │cele 4 competenţe şi a│ │ │ │International │- Level 4 │C1 │fost obţinut punctajul│ │ │ │Qualifications - │- Level 5 │ │minim, după cum │ │ │ │Junior English Test, │- Level 6 │ │urmează: │ │ │ │Senior English Test │ │ │Listening, Reading, │ │ │ │ │ │ │Writing, Speaking = │ │ │ │ │ │ │minimum 25 de puncte │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │11.│London Chamber of │LCCI │B1 │Au fost evaluate toate│Education Development │ │ │Commerce and Industry │EfB - │B2 │cele 4 competenţe şi a│International (EDI)/ │ │ │International │Level 1 │C1 │fost obţinut punctajul│www.lcciromania.ro │ │ │Qualifications - │EfB - │ │minim, după cum │ │ │ │English for Business │Level 2 │ │urmează: │ │ │ │ │EfB - │ │Listening, Reading, │ │ │ │ │Level 3 │ │Writing, Speaking = │ │ │ │ │ │ │minimum 25 de puncte │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │12.│TRINITY Integrated │TRINITY │ISE I B1 │Promovat │TRINITY College London │ │ │Skills în English │ISE │ISE II B2 │Promovat │ │ │ │ │ │ISE III C1 │Promovat │ │ │ │ │ │ISE IV C2 │Promovat │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │13.│Examenele ECL │ECL │Independent │Promovat │European Consortium for │ │ │ │ │User - B1 │Promovat │the Certificate of │ │ │ │ │Independent │Promovat │Attainment în Modern │ │ │ │ │User - B2 │ │Languages/Centrul de │ │ │ │ │Proficient │ │Limbi Străine al │ │ │ │ │User - C1 │ │Universităţii din │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │14.│City and Guilds │IESOL │B1-C2 │Promovat │City and Guilds Branch │ │ │International English │ │ │ │Office International │ │ │for Speakers of Other │ │ │ │English Qualifications -│ │ │Languages │ │ │ │Budapest - Hungary │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │15.│Basic Communication │BCCE │B1 │Promovat │Hellenic American │ │ │Certificate în English│ │ │ │University, New │ │ │ │ │ │ │Hampshire/CITE România │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │16.│Examination for the │ECCE │B2 │Promovat │Cambridge Michigan │ │ │Certificate of │ │ │ │Language Assessments, │ │ │Competency în English │ │ │ │Michigan/CITE România │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │17.│Advanced Level │ALCE │C1 │Promovat │Helenic American │ │ │Certificate în English│ │ │ │University, │ │ │ │ │ │ │New Hampshire/CITE │ │ │ │ │ │ │România │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │18.│Examination for the │ECPE │C2 │Promovat │Cambridge Michigan │ │ │Certificate of │ │ │ │Language Assessments, │ │ │Proficiency în English│ │ │ │Michigan/CITE România │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │19.│Ascentis Anglia ESOL │Ascentis │B1-C2 │Promovat │Anglia Examination │ │ │ │Anglia ESOL │ │ │Syndicate Limited/ │ │ │ │ │ │ │S.C. Eurolink College - │ │ │ │ │ │ │S.R.L. România │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘2. Limba franceză  ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma/ │ │ │ │ │ │echivalare │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Diplome d'etudes en │DELF │B1 │Promovat │Centre international │ │ │langue francaise │ │B2 │Promovat │d'etudes pedagogiques │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤(CIEP) - Ministere de │ │ 2.│Diplome approfondi de │DALF │C1 │Promovat │l'Education Naţionale │ │ │langue francaise │ │C2 │Promovat │www.ciep.fr │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 3.│Test de connaissance │TCF │A1-C2 │B1 │ │ │ │du francais │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4.│Test d'Evaluation du │TEF │A1-C2 │B1 │Chambre de Commerce et │ │ │francais │ │ │ │d'Industrie de Paris │ │ │ │ │ │ │(CCIP) www.fda.ccip.fr │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘3. Limba germană
  Nr. crt Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma
  A B C D E F
  1. Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonfe- renz (Zweite Stufe) DSD 2 B2-C1 B2 Standige Konferenz der Kultusminister der Lander în der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz KMK) www.kmk.org http://www. auslandsschulwesen.de
  2. Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonfe- renz (Erste Stufe) DSD 1 B1 B1 Standige Konferenz der Kultusminister der Lander în der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz KMK) www.kmk.org http://www. auslandsschulwesen.de
  3. Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch - Zertifikat Deutsch fur Jugendliche - Zertifikat Deutsch - Mittelstufe Deutsch - Oberstufe Deutsch - Wirtschaftssprache Deutsch OSD -/ - ZD - MD -/ -/ B1 B2 B2 C1 C2 Promovat Promovat Promovat Promovat Promovat Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at
  4. Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jugendliche ZDj B1 Promovat Goethe-Institut www.goethe.de/pruefungen
  5. Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch ZD B1 Promovat
  6. Goethe-Zertifikat B2 - B2 Promovat
  7. Zertifikat Deutsch fur den Beruf ZDfB B2 Promovat
  8. Goethe-Zertifikat C1: Zentrale Mittelstufenprufung ZMP C1 Promovat
  9. Prufung Wirtschaftsdeutsch International PWD C1 Promovat
  10. Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprufung ZOP C2 Promovat
  11. Kleines Deutsches Sprachdiplom KDS C2 Promovat
  12. Groâes Deutsches Sprachdiplom GDS C2+ Promovat
  13. Der Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF B2-C1 B2 TestDaF-Institut www.testdaf.de
  4. Limba italiană
  Nr. crt Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma
  A B C D E F
  1. Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - Livello Uno - Livello Due - Livello Tre - Livello Quatro CILS B1 B2 C1 C2 Promovat Promovat Promovat Promovat Universita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
  2. Certificazione della lingua italiana CELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5 B1 B2 C1 C2 Promovat Promovat Promovat Promovat Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
  5. Limba spaniolă
  Nr. crt Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma
  A B C D E F
  1. Diploma de Espanol como Lengua Extranjera - Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial) - Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio) - Diploma de Espanol Nivel C1 - Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior) DELE - B1 - B2 - C1 - C2 B1 B2 C1 C2 Promovat Promovat Promovat Promovat Ministerio de Educacion - Instituto Cervantes http:// diplomas.cervantes.es
  6. Limba portugheză  ┌───┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii│ Instituţia/Organizaţia │ │crt│ │ │ │minim(e) pentru │ care eliberează │ │ │ │ │ │recunoaştere şi │ certificatul/diploma │ │ │ │ │ │echivalare │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Diploma Elementar de │DEPLE │B1 │Promovat │MinistErio da Educacăo -│ │ │Portugues Lingua │ │ │ │Centro de Avaliacăo de │ │ │Estrangeira │ │ │ │Portugues Lingua │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤Estrangeira (CAPLE) - │ │ 2.│Diploma Intermedio de │DIPLE │B2 │Promovat │Faculdade de Letras da │ │ │Portugues Lingua │ │ │ │Universidade de Lisboa │ │ │Estrangeira │ │ │ │www.fl.ul.pt/unidades/ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤centros/caple │ │ 3.│Diploma Avancado de │DAPLE │C1 │Promovat │ │ │ │Portugues Lingua │ │ │ │ │ │ │Estrangeira │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ 4.│Diploma Universitario │DUPLE │C2 │Promovat │ │ │ │de Portugues Lingua │ │ │ │ │ │ │Estrangeira │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘7. Limba japoneză
  Nr. crt Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/ administrează examenul
  A B C D E F
  1. Japanese Language Proficiency Test JLPT N3-B1 N2-B2 N1-C1 Promovat Promovat Promovat Asociaţia Profesorilor de Limbă Japoneză din România
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 5.219/2010)---------------------------------------METODOLOGIAde recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinutela examene cu recunoaştere europeanăpentru certificarea competenţelor digitale cu proba deevaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat  +  Articolul 1Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 2 (1) Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat rezultatele obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC ŞI ECDL PROFIL BAC. (2) Nivelul de competenţă digitală corespunzător certificatelor menţionate la alin. (1) se stabileşte după cum urmează: a) "utilizator de nivel mediu", pentru posesorii certificatului ECDL START; b) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL COMPLET; c) "utilizator avansat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL START BAC; d) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL BAC. (3) Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat rezultatele obţinute la examenele CERTIPORT, finalizate cu certificatele IC3 GLOBAL STANDARD 4. (4) Nivelul de competenţă digitală acordat posesorilor certificatelor IC3 GLOBAL STANDARD 4 este "utilizator experimentat".  +  Articolul 3Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.  +  Articolul 4 (1) Candidaţii la examenul de bacalaureat care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale depun la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului menţionat la art. 2. (2) Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaţilor. (3) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie. (4) În situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate prezenta copia legalizată a certificatului, până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.  +  Articolul 5Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape: a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor se află printre cele menţionate la art. 2; b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat.  +  Articolul 6 (1) Pentru candidaţii pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2, pentru care a fost depusă copia legalizată a certificatului, cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat. (2) Pentru candidaţii pentru care nu este îndeplinită cel puţîn una dintre condiţiile menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.  +  Articolul 7 (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei. (2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare, denumirea examenului cu recunoaştere europeană pentru care candidatul solicită recunoaşterea şi echivalarea, confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista menţionată la art. 2, existenţa/inexistenţa în termenul prevăzut a copiei legalizate a certificatului şi tipul acestuia, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare. Pentru cererile respinse se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite. (3) Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale. (4) Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal şi devine anexă a catalogului de examen. (5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la unul dintre examenele menţionate la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat se consemnează şi în catalogul electronic. (6) O copie a procesului-verbal menţionat la alin. (1) se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţîn 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.  +  Articolul 8 (1) Candidaţii pentru care se recunosc şi se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale nu mai susţîn proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat. (2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă digitală, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. (3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat, textul: "examen .......... (denumirea examenului) ...... recunoscut şi echivalat cu proba D)". (4) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) se menţionează pe diploma de bacalaureat şi nivelul de competenţă digitală, stabilit conform prevederilor art. 2.-----