HOTĂRÂRE nr. 52 din 24 octombrie 2013privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, 15 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că începând cu data de 22 iulie 2013 activitatea de administrare a fondurilor de investiţii alternative este reglementată la nivel european de Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010 şiţinând cont de prevederile art. 32 şi 33 din Directiva 2011/61/UE ,în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,în urma deliberărilor din şedinţa din data de 9 octombrie 2013,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România.  +  Articolul 2Norma menţionată la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Norma menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţiide Supraveghere Financiară,Dan Radu RuşanuBucureşti, 24 octombrie 2013.Nr. 52.NORMA 13 24/10/2013