LEGE nr. 282 din 31 octombrie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Omologarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, precum și a traseelor turistice montane se face de către Autoritatea Națională pentru Turism împreună cu consiliile județene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor elaborate de Autoritatea Națională pentru Turism și aprobate prin hotărâre a Guvernului.2. La articolul I punctul 2, articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Utilizarea plajelor în scop turistic se realizează, potrivit legislației în vigoare, de către operatori economici care dețin autorizație turistică, emisă conform normelor metodologice aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Turism.3. La articolul I punctul 5 , litera d) a articolului 30 va avea următorul cuprins:d) să funcționeze cu personal pregătit în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Turism;4. Articolul IV va avea următorul cuprins:  +  Articolul IVÎn cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, Autoritatea Națională pentru Turism va contacta autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI - Sistemul de Informare în cadrul Pieței Interne, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 31 octombrie 2013.Nr. 282.