ORDIN nr. 1.214 din 22 octombrie 2013pentru completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 noiembrie 2013  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei achiziţii publice nr. E.N. 10.546 din 22 octombrie 2013,având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul ILista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, se completează după cum urmează:1. La secţiunea I "Dispozitive medicale", subsecţiunea "Echipamente cardiovasculare", categoria 2 "Dispozitive vasculare periferice şi aortice şi proteze cardiace valvulare", după punctul 9.4 se introduc 3 noi puncte , punctele 10.1-12.1, cu următorul cuprins:"10.1. Valve biologice din cuspe aortice porcine cu stent;11.1. Stentgraft toracic;12.1. Stentgraft abdominal bifurcat."2. La secţiunea a IV-a "Medicamente", după punctul A_MS_3:6 se introduc 28 de noi puncte, punctele 83-110, cu următorul cuprins:
  "83 ASPARAGINAZUM liof. pt. sol. inj./perf. 10.000 UI
  84 ASPARAGINAZUM liof. pt. sol. inj./perf. 5.000 UI
  85 ASPARAGINAZUM liof. pt. sol. inj./perf. 9.200 UI
  86 BUSULFANUM conc. pt. sol. inj./perf. 6 mg/ml
  87 BUSULFANUM compr. film. 2 mg
  88 CHLORAMBUCILUM compr. film. 2 mg
  89 CISPLATINUM conc. pt. sol. perf. 50 mg/100 ml
  90 CISPLATINUM conc. pt. sol. perf. 25 mg/50 ml
  91 CISPLATINUM conc. pt. sol. perf. 10 mg/20 ml
  92 CISPLATINUM conc. pt. sol. perf. 1 mg/ml
  93 CISPLATINUM conc. pt. sol. perf. 0,5 mg/ml
  94 CYCLOPHASPHAMIDUM pulb. pt. sol. perf./inj 500 mg
  95 CYCLOPHASPHAMIDUM pulb. pt. sol. perf./inj 200 mg
  96 CYCLOPHASPHAMIDUM pulb. pt. sol. perf./inj 1 g
  97 CYTARABINUM sol. inj. 20 mg/ml
  98 CYTARABINUM sol. inj 50 mg/ml
  99 CYTARABINUM sol. inj. sau perf. pulb + solv pt. sol. inj 100 mg/ml
  100 IFOSFAMIDUM pulb. pt. sol. perf 1 g
  101 IFOSFAMIDUM pulb. pt. sol. perf 2 g
  102 IFOSFAMIDUM pulb. pt. sol. perf 500 mg
  103 MESNUM sol. inj. 400 mg/4ml
  104 MELPHALANUM compr. film. 2 mg
  105 MELPHALANUM fiole 50 mg
  106 METHOTREXATUM sol. inj./perf. 10 mg/ml
  107 METHOTREXATUM conc. pt. sol. inj/perf. 100 mg/ml
  108 METHOTREXATUM sol. inj. în seringă preumplută 10 mg/ml
  109 METHOTREXATUM sol. inj. în seringă preumplută 20 mg/ml
  110 METHOTREXATUM sol. inj. 5 mg/ml"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 22 octombrie 2013.Nr. 1.214.________