HOTĂRÂRE nr. 836 din 30 octombrie 2013privind constituirea şi atribuţiile comisiilor de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 şi 6 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Ministerul Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, iau măsurile necesare pentru analiza situaţiei şi evaluarea legalităţii detenţiei persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate ori aflate în executarea măsurii educative a internării într-un centru de reeducare, din perspectiva intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare, precum şi a Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.  +  Articolul 2 (1) În vederea realizării obiectivului prevăzut la art. 1, Ministerul Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie colaborează pentru constituirea, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la nivelul fiecărui penitenciar şi al fiecărui centru de reeducare a unor comisii de evaluare formate din judecători delegaţi pentru executarea pedepselor privative de libertate, procurori şi personal din cadrul penitenciarelor sau al centrelor de reeducare. (2) Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, colaborează, în vederea realizării obiectivului prevăzut la art. 1, pentru constituirea, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la nivelul fiecărui centru de reţinere şi arestare preventivă a unor comisii de evaluare formate din judecători delegaţi pentru executarea pedepselor privative de libertate, procurori şi personal din cadrul centrelor. (3) Instituţiile prevăzute la art. 1 vor întreprinde demersurile necesare pentru constituirea în cadrul fiecărui penitenciar a cel puţin unei comisii de evaluare, formată din: un judecător delegat, un procuror, şeful structurii de evidenţă a deţinuţilor. (4) În cazul constituirii a două sau mai multe comisii de evaluare, în cadrul uneia sau unora dintre acestea şeful structurii de evidenţă a deţinuţilor este înlocuit de către un lucrător din cadrul acesteia. (5) Secretariatul comisiilor de evaluare va fi asigurat de către personalul penitenciarului, al centrului de reeducare sau al centrului de reţinere şi arestare preventivă, după caz. (6) Instituţiile prevăzute la art. 1 cooperează în vederea facilitării începerii activităţii cel târziu la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi asigură funcţionarea comisiilor până la data de 28 februarie 2014.  +  Articolul 3 (1) În termen de două zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică preşedinţilor curţilor de apel, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel numărul comisiilor de evaluare care trebuie constituite la nivelul fiecăreia dintre unităţile şi subunităţile din subordinea acestora. (2) În măsura în care numărul judecătorilor delegaţi pentru executarea pedepselor privative de libertate nu este suficient pentru a putea participa la comisiile de evaluare, preşedinţii curţilor de apel desemnează şi alţi judecători delegaţi pentru executarea pedepselor privative de libertate la unităţile de penitenciar din circumscripţia curţii de apel. (3) Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel desemnează procurorii care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul comisiilor de evaluare din fiecare penitenciar. (4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi pentru desemnarea judecătorilor delegaţi pentru executarea pedepselor privative de libertate şi a procurorilor pentru a participa la comisiile de evaluare organizate în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Poliţiei Române.  +  Articolul 4 (1) Comisiile de evaluare îndeplinesc următoarele sarcini: a) analizează dosarele persoanelor care se află în executarea pedepselor privative de libertate şi ale persoanelor condamnate aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă. Fac obiectul analizei şi documentarele penale ale persoanelor aflate în întreruperea executării pedepselor sau măsurilor educative, ale persoanelor evadate şi ale celor transferate temporar pentru punerea la dispoziţia autorităţilor judiciare ale altor state, în temeiul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată; b) verifică, pentru fiecare persoană, cuantumul şi stadiul executării fiecărei pedepse; c) identifică situaţiile condamnaţilor pentru fapte dezincriminate potrivit legii noi şi situaţiile care pot fi de natură să atragă aplicarea legii penale mai favorabile începând cu data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 1; d) identifică orice alte date, informaţii şi situaţii pe care le consideră relevante pentru aplicarea legii penale mai favorabile. (2) Pentru fiecare persoană privată de libertate comisiile întocmesc fişe individuale care cuprind rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d).  +  Articolul 5 (1) Sesizarea instanţelor se va realiza potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Comisiile de evaluare au obligaţia de a transmite instanţelor competente să dispună cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile dosarul fiecărui condamnat cuprinzând toate documentele necesare pentru stabilirea incidenţei legii penale mai favorabile. (3) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (2), comisiile pot solicita orice înscrisuri sau informaţii de natură să clarifice situaţia condamnatului. Comunicarea înscrisurilor şi informaţiilor de către instituţiile care le deţin se face de urgenţă.  +  Articolul 6 (1) În cadrul fiecărui centru de reeducare va funcţiona câte o comisie de evaluare, formată din câte un procuror şi două persoane din cadrul personalului centrului desemnate de conducerea acestuia. (2) Dispoziţiile art. 1-5 se aplică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 836.--------