ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 octombrie 2013privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 octombrie 2013    Având în vedere:- necesitatea reglementării unor măsuri pentru aducerea în sfera drepturilor compensatorii a categoriei socio-profesionale a diplomaţilor pensionari, prin crearea instituţiei indemnizaţiei pentru activitatea desfăşurată în interesul României de către diplomaţi în condiţii grele, vătămătoare, de uzură fizică şi psihică;- că neadoptarea de urgenţă a măsurii propuse privează această categorie socio-profesională de compensarea bănească a vicisitudinilor suportate şi determină pentru o parte din cazuri ca scopul compensatoriu să nu se mai realizeze, datorită vârstei înaintate şi stării de sănătate precare;- necesitatea implicării diplomaţilor pensionari în organizarea Forumului Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării 2013, Bucureşti 28-29 octombrie 2013, proiectul politic european de amploare şi vizibilitate lansat de România împreună cu Austria şi care reprezintă o importantă iniţiativă a ţării noastre după aderarea la UE, fiind adoptată de Consiliul European în 24 iunie 2011, ca strategie macro-regională a Uniunii Europene;- necesitatea includerii fondurilor aferente în proiecţia bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014, în contextul elaborării în prezent a legii bugetului de stat pe anul următor,în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunându-se astfel adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cu o vechime neîntreruptă de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care la data de 31 august 2010 erau pensionari, pot beneficia de o indemnizaţie diplomatică în cuantum lunar de maximum 3.571 lei. (2) Indemnizaţiile diplomatice prevăzute la alin. (1) se pot acorda pentru un număr maxim de 250 de persoane.  +  Articolul 2 (1) Condiţiile de acordare de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi cuantumul indemnizaţiei diplomatice se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. (2) Indemnizaţia diplomatică prevăzută la art. 1 este supusă impozitului pe venit. (3) Obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar impozitul pe venit revine Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 3Plata indemnizaţiei diplomatice se realizează din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 59 "Alte cheltuieli".  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 16 octombrie 2013.Nr. 96.-------