ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 iulie 1998privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 iulie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, nationalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.  +  Articolul 2 (1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1, se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o comisie specială formată, pe baze paritare, din reprezentanţi ai Guvernului şi ai comunităţilor prevăzute în anexa. (2) Comisia va stabili succesorii din cadrul comunităţilor care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate şi va avea sarcina de a întocmi, pe bază de acte doveditoare, documentaţia pentru fiecare imobil în parte. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa va avea loc la data semnării protocolului redactat de comisie. (3) Comisia prevăzută la acest articol este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiaşi proceduri, cererile de restituire şi a altor imobile din acestă categorie, care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. După identificarea acestor imobile, comisia va supune Guvernului propuneri corespunzătoare.  +  Articolul 2Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deţinători ai imobilelor şi succesorii stabiliţi, menţionând concret drepturile actualilor deţinători.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentruminorităţi naţionale,Gyorgy Tokay  +  Anexa
    IMOBILELE care vor fi restituite
    Nr. crt.Adresa imobiluluiActul de proprietateTitularul actual al dreptului de proprietateDestinaţia iniţialăFolosinţa actualăActul în baza căruia a trecut în proprietatea statuluiObservaţii
    01234567
    1.Bucureşti, Str. Batiştei nr. 15, sectorul 1   Statul român, Inspectoratul de cultură al Municipiului BucureştiCasa Asociaţiei Germane de GimnasticăCasa de Cultură "Friedrich Schiller", sediul F.D.G.R. BucureştiDecretul nr. 176/1948Solicitant: comunitatea germană din România
    2.Arad, cartierul Aradu Nou, Str. Cibinului nr. 15, judeţul AradC.F. 422, nr. topo  1.177-1.179Consiliul localCăminul tineretului romano-catolicDispensar de circumscripţie veterinară, birouri   Solicitant: comunitatea germană din România Preluarea nu este notată în C.F.
    3.Avrig, judeţul SibiuC.F. 4.339 C.F. 4.338Ministerul SănătăţiiSanatoriul Fundaţiei "Samuel von Brukenthal"SanatoriuLegea nr. 10/1949Solicitant: comunitatea germană din România
    4.Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 16, sectorul 3Tranzacţie de împărţire voluntară, autentificată de Tribunalul Ilfov, nr. 4.526/1934Consiliul General al Municipiului BucureştiŞcoală şi capelă bulgarăTeren viran (imobilul a fost demolat în anul 1988)Acord internaţional, nerespectat şi denunţat cu nr. 216 din 31 octombrie 1987Solicitant: comunitatea bulgarilor din România
    5.Comuna Moara, satul Bulai, judeţul SuceavaNr. arhivă 40.319/1918Consiliul localŞcoală polonezăŞcoalăPreluat abuzivSolicitant: comunitatea polonezilor din România
    6.Constanţa, str. Cuza Vodă nr. 13, judeţul Constanţa   Consiliul Local al Municipiului ConstanţaŞcoală primară musulmanăSpaţii de locuitNaţionalizat în anul 1948Solicitant: comunitatea turcă din România
    7.Constanţa, str. Aristide Karatzali nr. 16 (fost nr. 19), judeţul ConstanţaLegea nr. 83/1932, publicată în Monitorul Oficial nr. 89/1932, cu confirmarea Primăriei Constanţa nr. 17.902, 18.073/1994Ministerul CulturiiTeatrul "ELPIS"Teatrul de păpuşiDecretul nr. 92/1950, poziţia 7.455Solicitant: comunitatea elenă din România
    8.Timişoara, str. Vlad de la Marina nr. 1, judeţul TimişC.F. 61, nr. topo 250Mujea Marcelini, prin act de cumpărare contestatCasa "Makry" a Fundaţiei "Makry Stojkovici"Birouri şi magazineNu există nici un act; s-a preluat abuziv, în anul 1968, cu titlu de succesiune vacantăSolicitant: comunitatea sârbilor din România
    9.Gherla, str. Ştefan cel Mare nr. 23, judeţul ClujC.F. 400, nr. topo 425 şi 426Consiliul localFundaţia Armeană "Karacsony"Grădiniţă, cămin de copiiDecretul nr. 218/1960Primăria şi-a exprimat acordul prealabil privind restituirea imobilului Solicitant: comunitatea armeană din România
    10.Bucureşti, int. Zalomit nr. 6, sector 5Proces-verbal nr. 6.242 din 23 mai 1940Consiliul General al Municipiului BucureştiCasa "Petofi Sandor"Bibliotecă, casă de cultură   Solicitant: comunitatea maghiară din România
    11.Timişoara, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 8, judeţul TimişC.F. 596Societatea Comercială "Tim Press" - S.A.Casa Maghiară din TimişoaraSediul redacţiei "Renaşterea Bănăţeană"Decretele nr. 218/1960 şi nr.712/1966; Legea nr. 15/1990Solicitant: comunitatea maghiară din România
    12.Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 11, judeţul ClujC.F. 1.004, nr. topo 380Consiliul Local al Municipiului Cluj-NapocaSediul Societăţii Muzeului ArdeleanMagazine, locuinţe, sediul Asociaţiei Mondiale a Românilor LiberiDecretul nr. 218/1960; Decizia Ministerului Justiţiei nr. 86.311/1949Solicitant: comunitatea maghiară din România
    13.Alba Iulia, Str. Unirii nr. 1-3, judeţul AlbaC.F. 559, nr. topo 1.973/1Academia RomânăBiblioteca "Batthyaneum" Muzeul şi Institutul Astrologic al Episcopiei Romano-CatoliceBibliotecă, arhivăPe baza cererii consiliului popular al raionului, a fost atribuit statului prin hotărâre judecătoreascăSolicitant: comunitatea maghiară din România Confiscat, fără inventar, în anul 1949. Nu figurează în Decretul nr. 176/1949
    14.Oradea, Str. Stadionului nr. 2, judeţul BihorC.F. 14.795, C.F. 3.167Muzeul Ţării CrişurilorSediul Episcopiei Romano-CatoliceMuzeuDecizia Sfatului popular orăşenesc Oradea nr. 2.408/1963; donaţie forţată pentru folosinţă veşnicăSolicitant: comunitatea maghiară din România
    15.Oradea, str. Antonescu nr. 27, judeţul BihorC.F. 507, nr. topo 2.813Statul românSediul Episcopiei ReformateSediul Episcopiei Reformate (închiriat)Trecut în folosinţa veşnică a statului român prin donaţie forţatăSolicitant: comunitatea maghiară din România
    16.Săcele, str. Martin Luther nr. 118, judeţul BraşovC.F. 4.240, nr. topo 705Statul românCasă evanghelică de cititNefolosit (fost cămin cultural)   Solicitant: comunitatea maghiară din România
    17.Cluj-Napoca, str. David Ferenc nr. 21, judeţul ClujC.F. 1.472, nr. topo 675, 676Cooperativa "Solidaritatea"Casa de Pensii Unitariană, locuinţeCooperativa "Solidaritatea", locuinţeLegea nr. 10/1949Solicitant: comunitatea maghiară din România
  -------