RECTIFICARE nr. 674 din 4 septembrie 2013referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 674/2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 23 septembrie 2013    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 674/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013, se face următoarea rectificare:- la art. II pct. 12 [cu referire la norma de la art. 12^1 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 927/2003], în loc de: "... EURIBOR," se va citi: "... ROBOR,".________