HOTĂRÂRE nr. 686 din 4 septembrie 2013pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 16 septembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"LISTAzonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil şi practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul Programului naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România»"2. Lista se completează, la judeţul Hunedoara, cu o nouă localitate, Petrila.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru întreprinderi micişi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Maria Grapinip. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbBucureşti, 4 septembrie 2013.Nr. 686.-------