RECTIFICARE din 31 mai 2013referitoare la Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 9 septembrie 2013    În Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, se face următoarea rectificare:- la art. 21 alin. (1), în loc de: "... Monitorul Oficial al României, Partea I..." se va citi: "... Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a...".---------