HOTĂRÂRE nr. 662 din 27 august 2013privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 3 septembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (6) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNumărul maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare se suplimentează cu 4 posturi.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Florin Aurel Moţiu,secretar de statp. Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 27 august 2013.Nr. 662.--------