LEGE Nr. 46 din 4 iulie 1991pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiatilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiatilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 17 iulie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia privind statutul refugiatilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum şi la Protocolul privind statutul refugiatilor, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967.Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 1991.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iulie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiatilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiatilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUCONVENTIE 28/07/1951PROTOCOL 31/01/1967