HOTĂRÂRE nr. 610 din 14 august 2013privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, judeţul Alba
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever nr. 43A, judeţul Alba, pentru care managementul asistenţei medicale a fost preluat de către Consiliul Local Ocna Mureş, judeţul Alba.  +  Articolul 2Componentele bazei materiale ale Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, şi care se află în administrarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş se preiau prin protocol de predare-preluare de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba, în numele statului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) numărul curent 7 "Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş" de la rubrica "judeţul Alba" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; b) numărul curent 1 "Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş" de la rubrica "Judeţul Alba" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Iulian Matache,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul sănătăţii,Raed Arafat,secretar de statBucureşti, 14 august 2013.Nr. 610.-----