ORDIN nr. 4.813 din 19 august 2013privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Harghita
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013    În baza Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Harghita nr. 5.956/2012, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Harghita, cu personalitate juridică, a art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Harghita, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Liceului Teoretic "Marton Aron" din Miercurea-Ciuc.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Harghita este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Harghita, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Harghita.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Harghita duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 19 august 2013.Nr. 4.813.-------