HOTĂRÎRE nr. 44 din 17 ianuarie 1991privind înfiinţarea societăţilor comerciale pentru producerea nutreturilor combinate - societăţi pe acţiuni -
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 22 ianuarie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează societăţile comerciale pentru producerea nutreturilor combinate - societăţi pe acţiuni -, avînd sediul şi capitalul social prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului şi pasivului de la întreprinderile şi fabricile pentru nutreturi combinate, care se desfiinţează.Capitalul social a fost stabilit pe baza bilanţului contabil la 30 septembrie 1990.Valoarea capitalului social al societăţilor comerciale va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului potrivit legii.Capitalul social se constituie prin acţiuni nominative în valoare de 1000 lei fiecare.  +  Articolul 2Societăţile comerciale pentru producerea nutreturilor combinate - societăţi pe acţiuni - au personalitate juridică şi vor avea ca obiect de activitate:- producerea nutreturilor combinate pe categorii şi specii de animale;- producere nutreturilor combinate speciale, a premixurilor medicamentoase şi nuclee proteice;- contractarea, achiziţionarea, depozitarea, conservarea cerealelor şi celorlalte materii prime necesare producerii nutreturilor combinate;- comercializarea nutreturilor combinate, a nutreturilor speciale, premixurilor medicamentoase şi celorlalte produse finite în baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea produselor prin magazine proprii pentru crescatorii particulari de animale;- prestări de servicii: inginerie marketing, nutriţie animala, import de materii prime şi echipamente, atragere de capital străin şi alte operaţiuni potrivit statutului fiecărei societăţi comerciale.  +  Articolul 3Societăţile comerciale pentru producerea nutreturilor combinate - societăţi pe acţiuni - îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul propriu, prevăzut în anexele nr. 2.1*)-2.63*) la prezenta hotărîre.  +  Articolul 4Personalul trecut la societatea comercială de la unitatea care se desfiinţează se considera transferat în interesul serviciului.Persoanele transferate în interesul serviciului sau trecute în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, vor primi salariul tarifar şi sporul de vechime timp de 3 luni.  +  Articolul 5Anexa nr. 1 şi anexele nr. 2.1-2.63 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 6Pe data prezentei hotărîri orice dispoziţie contrară se abroga.---------------------- Notă *) Anexele nr. 2.1-2.63 se comunică unităţilor interesate. Statutul cadru al societăţilor comerciale pe acţiuni, înfiinţate potrivit art. 1 din hotărîre, este cuprins în anexa nr. 2.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTAsocietăţilor comerciale care se înfiinţează în baza Legii nr. 15/1990 în industria nutreturilor combinate
                 
    Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeForma juridicăSediul: localitatea şi judeţulObiectul de activitateCapitalul social iniţial ─ mii lei ─ (structura conform bilanţului la 30.09.1990) totalDenumirea unităţii care se desfiinţează
    ─ mijloace fixe
    ─ mijloace circ.
    0123456
    1.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Alcomb" - S.A. SîntimbruSocietate pe acţiuniSîntimbru Alba- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;50.249  ──────  42.644  7.605Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Alba
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    2.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Arcomb" - S.A. AradSocietate pe acţiuniArad Arad- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;72.294  ──────  53.598  18.696Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Arad
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    3.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Cecomb" - S.A. CealaSocietate pe acţiuniCeala Arad- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;33.066  ──────  33.065  1Fabrica pentru nutreţuri concentrate Ceala
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    4.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Argecomb" - S.A. CosteştiSocietate pe acţiuniCosteşti Argeş- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;72.065  ────── 54.855 17.210Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Argeş
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    5.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combbac" - S.A. BacăuSocietate pe acţiuniBacău Bacău- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea curcilor;76.184 ────── 59.598  16.586Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Bacău
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    6.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutrientul" - S.A. PalotaSocietate pe acţiuniPalota Bihor- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;62.598 ────── 52.065  10.533Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Bihor
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    7.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutrimix" - S.A. OradeaSocietate pe acţiuniOradea Bihor- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale, cu specializarea în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;28.638 ────── 23.451  5.187Fabrica pentru nutreţuri concentrate Oradea
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    8.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combitin" - S.A. TincaSocietate pe acţiuni.Tinca Bihor- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;35.209 ────── 25.324  9.885Fabrica pentru nutreţuri concentrate Tinca
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    9.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combec" - S.A. BecleanSocietate pe acţiuniBeclean Bistriţa- Năsăud- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;8.689 ───── 4.473  4.216Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Bistriţa-Năsăud
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    10.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Botpcomb" - S.A. BotoşaniSocietate pe acţiuniBotoşani Botoşani- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;14.191 ────── 7.846  6.345Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Botoşani
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    11.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutrileor" - S.A. LeordaSocietate pe acţiuniLeorda Botoşani- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;10.797 ────── 6.646  4.151Fabrica pentru nutreţuri concentrate Leorda
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    12.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutricod" - S.A. CodleaSocietate pe acţiuniCodlea Braşov- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale, cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;106.880 ─────── 92.977  13.903Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Braşov
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    13.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combimix" - S.A. BrăilaSocietate pe acţiuniBrăila Brăila- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializarea în nutreţuri combinate pentru creşterea porcilor;73.340 ────── 56.627  16.713Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Brăila
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    14.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combiur" - S.A. UrleascaSocietate pe acţiuniUrleasca Brăila- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;66.246 ────── 51.989  14.257Fabrica pentru nutreţuri concentrate Urleasca
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    15.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutribuz" - S.A. SăhăteniSocietate pe acţiuniSăhăteni Buzău- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;17.857 ────── 9.535 8.322Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Buzău
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    16.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Rîmnicomb" - S.A. Rîmnicu SăratSocietate pe acţiuniRîmnicu Sărat Buzău- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;44.129 ────── 35.725 8.404Fabrica pentru nutreţuri combinate Rîmnicu Sărat
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    17.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Berzobis" - S.A. BerzoviaSocietate pe acţiuniBerzovia Caraş- Severin- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;24.180 ────── 21.692 2.488Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Caraş-Severin
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    18.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutricom" - S.A. OlteniţaSocietate pe acţiuniOlteniţa Călăraşi- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea porcilor;69.911 ────── 56.357 13.554Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Călăraşi
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    19.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Calanc" - S.A. CălăraşiSocietate pe acţiuniCălăraşi Călăraşi- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea porcilor;153.447 ─────── 148.098 5.349Fabrica pentru nutreţuri concentrate Călăraşi
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    20.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combciulniţa" - S.A. DragalinaSocietate pe acţiuniDragalina Călăraşi- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor de selecţie;64.608 ────── 50.787 13.821Fabrica pentru nutreţuri concentrate Ciulniţa
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii in
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    21.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combdrag" - S.A. DragalinaSocietate pe acţiuniDragalina Călăraşi- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor de selecţie;32.028 ────── 29.895 2.133Fabrica pentru nutreţuri concentrate Dragalina
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    22.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutrex" - S.A. ClujSocietate pe acţiuniCluj-Napoca Cluj- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;61.529 ────── 46.778 14.751Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Cluj
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    23.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Prodfuraj" - S.A. IclodSocietate pe acţiuniIclod Cluj- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;38.051 ────── 31.873 6.178Fabrica pentru nutreţuri concentrate Iclod
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    24.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutritiva" - S.A. ConstanţaSocietate pe acţiuniLumina Constanţa- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare, în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;96.851 ────── 83.081 13.770Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Constanţa
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    25.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Multivita" - S.A. Negru VodăSocietate pe acţiuniNegru Vodă Constanţa- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;26.270 ────── 18.324 7.946Fabrica pentru nutreţuri concentrate Negru Vodă
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    26.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Pacomb" - S.A. Poarta AlbăSocietate pe acţiuniPoarta Albă Constanţa- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea porcilor;76.806 ────── 65.089 11.817Fabrica pentru nutreţuri concentrate Poarta Albă
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    27.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Covasnacomb" - S.A. Sfîntu GheorgheSocietate pe acţiuniSfîntu Gheorghe- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;7.800  ─────  2.143  5.657Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Covasna
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    28.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Selectnutricomb" - S.A. CrevediaSocietate pe acţiuniCrevedia Dîmboviţa- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;560  ───── 9.479  8.919Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Dîmboviţa
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    29.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combavi" - S.A. TituSocietate pe acţiuniTitu Dîmboviţa- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;37.580 ────── 23.829  13.751Fabrica pentru nutreţuri concentrate Titu
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    30.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Prodcomb" - S.A. VişinaSocietate pe acţiuniVişina Dîmboviţa- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;9.119 ─────  9.119  
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    31.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combidolj" - S.A. BăileştiSocietate pe acţiuniBăileşti Dolj- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea porcilor;57.033 ────── 42.835  14.198Fabrica pentru nutreţuri concentrate Băileşti
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    32.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Secombi" - S.A. SegarceaSocietate pe acţiuniSegarcea Dolj- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;27.658 ────── 22.820  4.838Fabrica pentru nutreţuri concentrate Segarcea
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    33.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combavifor" - S.A. GalaţiSocietate pe acţiuniGalaţi Galaţi- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;64.986 ────── 48.030  16.956Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Galaţi
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    34.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Tecomb" - S.A. TecuciSocietate pe acţiuniTecuci Galaţi- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;78.684 ────── 60.975  17.709Fabrica pentru nutreţuri concentrate Tecuci
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    35.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Giurcomb" - S.A. GiurgiuSocietate pe acţiuniGiurgiu Giurgiu- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea porcilor;59.541 ────── 43.355 16.186Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Giurgiu
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    36.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Comgorj" - S.A. Tîrgu JiuSocietate pe acţiuniTîrgu Jiu Gorj- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;25.159 ────── 17.797 7.362Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Gorj
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    37.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Cristurcomb" - S.A. Cristuru SecuiescSocietate pe acţiuniCristuru Secuiesc Harghita- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;942 ────── -1.952  2.893Întreprinderea pentru nutreţuri combinate Harghita
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    38.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Devacomb" - S.A. MintiaSocietate pe acţiuniMintia Hunedoara- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;41.317 ────── 32.950 8.367Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Hunedoara
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    39.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combor" - S.A. OrăştieSocietate pe acţiuniOrăştie Hunedoara- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea porcilor;60.502 ────── 49.679 10.823Fabrica pentru nutreţuri concentrate Orăştie
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    40.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combial" - S.A. UrziceniSocietate pe acţiuniUrziceni Ialomiţa- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;74.755 ────── 61.255 13.500Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Ialomiţa
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    41.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutrimold" - S.A. IaşiSocietate pe acţiuniIaşi Iaşi- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;68.491 ────── 52.722  15.769Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Iaşi
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    42.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combimar" - S.A. Baia MareSocietate pe acţiuniBaia Mare Maramureş- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;42.892 ────── 36.510  6.382Întreprinderea pentru nutreţuri combinate Maramureş
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    43.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Drobetacomb" - S.A. Drobeta-Turnu SeverinSocietate pe acţiuniDrobeta-Turnu Severin Mehedinţi- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;48.600 ────── 40.005  8.595Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Mehedinţi
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    44.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutrimur" - S.A. IernutSocietate pe acţiuniIernut Mureş- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale; cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor şi curcilor;86.901 ────── 70.986  15.915Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Mureş
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    45.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Romnutricomb" - S.A. RomanSocietate pe acţiuniRoman Neamţ- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor şi curcilor;67.589 ────── 53.160  14.429Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Neamţ
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    46.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combicara" - S.A. CaracalSocietate pe acţiuniCaracal Olt- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea porcilor;124.735 ─────── 107.869 16.866Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Olt
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    47.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutricora" - S.A. CorabiaSocietate pe acţiuniCorabia Olt- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;49.227 ────── 38.056  11.171Fabrica pentru nutreţuri concentrate Corabia
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    48.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combipra" - S.A. PloieştiSocietate pe acţiuniPloieşti Prahova- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor şi curcilor;59.360 ────── 47.127  12.233Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Prahova
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    49.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutrisam" - S.A. Satu MareSocietate pe acţiuniSatu Mare Satu Mare- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;65.262 ────── 49.447  15.815Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Satu Mare
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    50.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combisălaj" - S.A. ZalăuSocietate pe acţiuniZalău Sălaj- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;-9.249 ───────  -11.319  2.070Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Sălaj
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    51.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combisib" - S.A. SibiuSocietate pe acţiuniSibiu Sibiu- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;71.573 ────── 62.321  9.252Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Sibiu
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    52.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutriver" - S.A. VereştiSocietate pe acţiuniVereşti Suceava- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea porcilor;64.443 ────── 51.320  13.123Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Suceava
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    53.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Telecomb" - S.A. AlexandriaSocietate pe acţiuniAlexandria Teleorman- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;31.548 ────── 17.127 14.421Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Teleorman
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine, proprii către crescătorii particulari.
    54.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Rovecomb" - S.A. Roşiori de VedeSocietate pe acţiuniRoşiori de Vede Teleorman- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;26.889 ────── 19.682 7.207Fabrica pentru nutreţuri concentrate Roşiori de Vede
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    55.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutritim" - S.A. GiarmataSocietate pe acţiuniGiarmata Timiş- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;3.652  ─────  741 2.911Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Timiş
    - producerea şi comercializarea de concentrate proteino-vitamino-minerale şi premixuri medicamentoase;
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    56.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Comitul" - S.A. CataloiSocietate pe acţiuniCataloi Tulcea- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;55.661 ────── 47.789  7.872Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Tulcea
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    57.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Nutriba" - S.A. BabadagSocietate pe acţiuniBabadag Tulcea- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;33.207 ────── 26.856  6.351Fabrica pentru nutreţuri concentrate Babadag
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    58.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combivas" - S.A. VasluiSocietate pe acţiuniVaslui Vaslui- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;54.187 ────── 46.229 7.958Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Vaslui
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    59.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Bîrladcombi" - S.A. BîrladSocietate pe acţiuniBîrlad Vaslui- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;25.710 ────── 20.092  5.618Fabrica pentru nutreţuri concentrate Bîrlad
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    60.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combiba" - S.A. BăbeniSocietate pe acţiuniBăbeni Vîlcea- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale;39.043 ────── 29.677  9.366Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Vîlcea
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    61.Societatea comercială pentru producerea nutreţurilor combinate "Combivra" - S.A. FocşaniSocietate pe acţiuniFocşani Vrancea- Producerea nutreţurilor combinate pe categorii şi specii de animale cu specializare în nutreţuri combinate pentru creşterea păsărilor;56.484 ────── 44.464  12.020Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate Vrancea
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import;
    - comercializarea nutreţurilor combinate în baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    62.Societatea comercială de producţie, inginerie şi servicii pentru nutreţuri combinate "Nutricomb" - S.A. BucureştiSocietate pe acţiuniBucureşti- Producerea de nutreţuri combinate complete, nutreţuri combinate speciale: nuclee proteino-vitamino-minerale, zooforturi, preparate de intervenţie şi premixuri medicamentoase;308.759 ─────── 278.135 30.624Fabrica pentru nutreţuri concentrate Sabaru Întreprinderea pentru nutreţuri concentrate, nuclee proteice şi biostimulatori Dolj Oficiul pentru tehnologie şi controlul calităţii nutreţurilor combinate
    - contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import a celor deficitare (cereale, făinuri proteice, vitamine, aminoacizi, coccidiostatice şi alţi aditivi furajeri), echipamente complexe şi piese de schimb, cooperări cu agenţi economici interni şi externi, operaţiuni portuare şi de expediţie, atragere de capital străin pentru cooperări proprii;
    - comercializarea nutreţurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unităţile zootehnice, precum şi desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
    63.Societatea comercială pentru producerea utilajelor şi pieselor de schimb "Metamix" - S.A. PerişSocietate pe acţiuniPeriş Sectorul agricol Ilfov- Producerea şi comercializarea utilajelor şi pieselor de schimb pentru ramura industriei alimentare, utilaje pentru ridicat şi transport cereale şi produse pulverulente, silozuri metalice pentru depozitarea cerealelor, nutreţurilor combinate şi făinurilor, mori cu ciocănele şi instalaţii de omogenizare pentru producerea nutreţurilor combinate;85.844 ────── 55.891  29.954Întreprinderea de reparaţii şi fabricaţii Periş
    - activitatea de "service" pentru utilaje din fabricaţie şi instalaţii de dozare şi cîntărire.
   +  Anexa 2 STATUTUL*)Societăţii comerciale pentru producerea nutreturilor combinate "......." - S.A. Notă *) Denumirea, sediul şi capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea societăţiiDenumirea societăţii este Societatea comercială pentru producerea nutreturilor combinate "........" - S.A.În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele S.A., de capitalul social şi numărul de înregistrare.  +  Articolul 2Forma juridică a societăţiiSocietatea comercială pentru producerea nutreturilor combinate "...." - S.A. este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societăţiiSediul societăţii este în România, localitatea ....., str. .... nr. .... Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate şi în alte localităţi.  +  Articolul 4Durata societăţiiDurata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate al societăţii  +  Articolul 5Obiectul de activitate al societăţii este:- producerea nutreturilor combinate pe categorii şi specii de animale pentru toţi crescatorii de animale;- contractarea şi achiziţionarea materiilor prime de la producătorii interni şi din import prin societăţile comerciale specializate în conformitate cu prevederile legale;- comercializarea nutreturilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu societăţile specializate în creşterea animalelor, asociaţii de crescatori, precum şi desfacerea prin magazine proprii a nutreturilor combinate pentru crescatorii particulari.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 6Capitalul socialCapitalul social iniţial este de .... mii lei stabilit pe baza bilanţului contabil la 30 septembrie 1990 şi are următoarea structura:- mijloace fixe în valoare de .... mii lei- mijloace circulante în valoare de ..... mii lei.Capitalul social este împărţit în acţiuni nominative de 1.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.  +  Articolul 7AcţiunileAcţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie; registrul se păstrează la sediul societăţii sub îngrijirea consiliului de administraţie.  +  Articolul 8Majorarea capitaluluiCapitalul social poate fi majorat pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor, prin emiterea de noi acţiuni reprezentind aportul în numerar sau în natură.Majorarea capitalului se poate face parţial sau total în natura prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor, pe baza evaluării efectuate de experţii desemnaţi de către acţionari.  +  Articolul 9Reducerea capitaluluiReducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor.Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administraţie comisiei de cenzori cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a acţionarilor care decide asupra reducerii. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor şi condiţiilor reducerii.  +  Articolul 10Majorarea sau reducerea capitalului societăţilor, atît timp cît este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înfiinţat societatea.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuniFiecare acţiune conferă acţionarului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor şi de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.Obligaţiile societăţii sînt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspund numai în limita acţiunilor ce le-au subscris.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un singur proprietar pentru fiecare acţiune.Cesiunea acţiunilor se va face potrivit legii.Cesiunea acţiunii se înregistrează în registrul de evidenta a acţiunilor şi se menţionează pe titlu.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie; b) alege membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca; c) numeşte directorii, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca; d) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii; e) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii, cu referire la profit, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii. De asemenea, hotărăşte asupra nivelului fondurilor pentru cercetări ştiinţifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calităţii produselor şi serviciilor, elaborarea de produse şi tehnologii noi competitive; f) hotărăşte cu privire la contractare de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare şi la condiţiile de acordare a garanţiilor; stabileşte condiţiile de acordare a creditelor comerciale şi aproba orice fel de credit financiar acordat de societate; g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori; aproba repartizarea beneficiilor între acţionari; h) stabileşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale şi filiale; i) hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum şi la cesiunea acţiunilor; j) hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii; k) hotărăşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societăţii; l) hotărăşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi; m) hotărăşte, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administraţie; hotărăşte asupra salariilor şi primelor directorilor; n) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor şi adjunctilor acestora şi ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii; o) hotărăşte asupra oricăror alte probleme din competenţa sa potrivit legii sau prezentului statut.  +  Articolul 15Convocarea adunărilor generale ale acţionarilorAdunările generale ale acţionarilor sînt de doua feluri: ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară are atribuţiile prevăzute la art. 14 lit. a), g) şi n), iar adunarea generală extraordinară, atribuţiile prevăzute la lit. h)-o), precum şi celelalte atribuţii ce le revin potrivit legii şi prezentului statut.  +  Articolul 16Adunarea generală se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre administratori desemnat de preşedinte.Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economic financiar pentru examinarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul următor.Adunările generale extraordinare se convoacă în condiţiile prevăzute de lege, la cererea acţionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie.Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte în sediul societăţii sau în alt loc din aceasta localitate.Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.  +  Articolul 17Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre acţionari, doi secretari care vor verifica prezenta acţionarilor şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.  +  Articolul 18Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală a acţionarilor statutar constituită ia hotărîri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenţi sau reprezentaţi.Hotărîrile adunării generale şint obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.  +  Articolul 19În perioada în care statul este acţionarul unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii, pînă la crearea condiţiilor de constituire a adunării generale a acţionarilor.Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiţi, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, astfel: cîte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, al Ministerului Finanţelor, al Ministerului Resurselor şi Industriei, al Ministerului Comerţului şi Turismului şi specialişti ai societăţii (ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti din domeniul de activitate al societăţii).Membrii consiliului imputernicitilor statului numiţi pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societăţi comerciale cu care respectivele societăţi în care sînt numiţi ca împuterniciţi întreţin relaţii de afaceri sau au interese contrare.Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege referitor la societăţile comerciale.Consiliul imputernicitilor statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei un raport asupra activităţii desfăşurate de societatea comercială şi un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activităţii prezintă raportul asupra întregii activităţi desfăşurate.Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înţelegerii pe bază de contract.Consiliul imputernicitilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care deriva din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul societăţii.Consiliul imputernicitilor statului se întruneşte în prezenta a 3/4 din numărul total şi hotărăşte valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor, şi în prezenta a 4/5 şi voturi a 3/4 din membri, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale extraordinare.Retribuirea se face în tantieme, reprezentind cote procentuale din beneficiu în condiţiile stabilite de guvern.Consiliul imputernicitilor statului îşi va inceta activitatea pe baza constituirii adunării generale a acţionarilor.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 20OrganizareSocietatea este administrată de către un consiliu de administraţie format din 11 persoane alese de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, şi ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie compus din membri aleşi dintre administratori.Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general (director), în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale şi ale consiliului de administraţie.În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru greşeli în administrarea societăţii.  +  Articolul 21Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) angajează şi concediază personalul; b) stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului societăţii pe compartimente; c) aproba încheierea de contracte de închiriere (luare sau dare cu chirie) pe baza hotărîrii adunării generale ordinare a acţionarilor; d) stabileşte tactica şi strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului; e) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de buget al societăţii pe anul următor; f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 6  +  Articolul 22Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, aleasă în condiţiile legii de adunarea generală a acţionarilor, formată din 3 membri care nu pot avea o alta funcţie în societate şi tot atitia supleanţi.În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe.  +  Articolul 23Pentru a putea exercita dreptul la control, acţionarilor şi comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.  +  Articolul 24Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:- în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;- la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra fondurilor societăţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi;- la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;- prezintă adunării generale a acţionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.Atribuţiile comisiei de cenzori se completează şi cu alte obligaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 25Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitate, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acţionarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .  +  Capitolul 7 Activitatea societăţii  +  Articolul 26Exerciţiul economic financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.  +  Articolul 27Societatea va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se supun aprobării Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.  +  Articolul 28Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Plata profitului cuvenit acţionarilor se face de societate în condiţiile legii.În cazul înregistrării de pierderi, părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.  +  Articolul 29Nivelul salariilor pentru personalul societăţii pe categorii de calificare şi funcţii se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor în funcţie de studii şi munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie.Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societăţii şi se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ţinînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie.  +  Articolul 30Consiliul de administraţie stabileşte în condiţiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.  +  Capitolul 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii  +  Articolul 31Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale extraordinare a acţionarilor.Cît timp societatea va avea capitalul integral de stat, ea va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a înfiinţat-o.  +  Articolul 32Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:- imposibilitatea realizării obiectului social;- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;- numărul de acţionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;- în orice alte situaţii pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 33În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.Lichidarea societăţii se va face după procedura prevăzută de lege.  +  Articolul 34Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Articolul 35Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.-----------------