ORDIN nr. 62 din 2 august 2013pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013  În temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. m) și art. 10 alin. (1) lit. t) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2007 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice și în domeniul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 28 decembrie 2007.
  Președintele Autorității Naționale de
  Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 2 august 2013.Nr. 62.  +  ANEXĂREGULAMENTde constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei