HOTĂRÂRE nr. 529 din 24 iulie 2013pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice, 2013-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013    Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 al Constituţiei României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională a României privind schimbările climatice, 2013-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.----------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniMinistrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor interne,Radu Stroep. Ministrul transporturilor, interimar,Cristian Ghibu,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 529.--------