ORDONANŢĂ nr. 22 din 14 august 2013privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 21 august 2013    Având în vedere prevederile articolului unic din Legea nr. 164/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,având în vedere finalizarea în decembrie 2013 a Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, principalul instrument de finanţare a activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare, prin care s-au implementat obiectivele Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013,având în vedere prevederile art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin care finanţarea de bază se acordă pe baza procesului de evaluare şi certificare prevăzut la art. 33 din aceeaşi ordonanţă,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. 1 pct. X din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNIC (1) Termenul prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2014. (2) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), execuţia programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se continuă, pentru fiecare instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare la data aprobării acestora, până la data emiterii deciziei de acordare sau neacordare a certificării.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentru învăţământsuperior, cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statViceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 august 2013.Nr. 22.--------